Now showing items 1-1 of 1

    • ВИЗНАЧАЛЬНА РОЛЬ ЛЮДСЬКОГО ФАКТОРА У ВПРОВАДЖЕНІ ІННОВАЦІЙ 

      Вдовиченко, А.М.; Вдовиченко, А.Н.; Vdovychenko, A.M.; Кушнерьова, М.Ю.; Кушнерёва, М.Ю.; Kusneryova, M.Yu. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2015)
      В умовах формування інформаційного суспільства,не заперечуючи ролі науки і інформаційного комунікаційних технологій,результати господарської діяльності все більше залежать від людського ресурсу. Разом з тим ряд питань,в ...