Now showing items 1-11 of 11

  • FEATURES AND CONSEQUENCES OF MANIFESTATION OF INFORMATION RISKS AT THE GLOBAL LEVEL IN MODERN CONDITIONS 

   Гранатуров, В.М.; Гранатуров, В.М.; Granaturov, V.M.; Кораблінова, І.А.; Кораблинова, И.А.; Korablinova, I.A. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
   The article is devoted to the risk analysis associated with the use of information and information technologies. Activation and deployment of “digital transformation programs” are accompanied by the emergence of new or ...
  • АНАЛІЗ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ МІЖ РІВНЯМИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОГО ОПЕРАТОРА ТА ПОСЛУГ, ЯКІ ВІН ВИРОБЛЯЄ 

   Гранатуров, В.М.; Гранатуров, В.М.; Granaturov, V.M.; Кушнір, М.Д.; Кушнир, М.Д.; Kushnir, M.D. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2011)
   На прикладі визначення та обґрунтування взаємозв’язку між рівнями конкурентоспроможності телекомунікаційного оператора та послуг, які він виробляє, показано, що існуючі методи кількісної оцінки конкурентоспроможності ...
  • ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СФЕРЫ УКРАИНЫ 

   Воробієнко, П.П.; Воробиенко, П.П.; Vorobiyenko, P.P.; Гранатуров, В.М.; Гранатуров, В.М.; Granaturov, V.M. (Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, Міністерство фінансів України, Національна академія наук України, 2012)
   Проанализированы тенденции в телекоммуникационной сфере, которые свидетельствуют о замедлении темпов развития этой важной инфраструктурной составляющей экономики Украины. Определен ряд нерешенных проблем, являющихся ...
  • ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІ РИЗИКИ: ПРОБЛЕМИ АНАЛІЗУ 

   Гранатуров, В.М.; Гранатуров, В.М.; Granaturov, V.M.; Лаврів, В.В.; Лаврив, В.В.; Lavriv, V.V. (Ужгородський національний університет, 2017)
   У роботі розглянуто наявні науково-методичні проблеми якісного аналізу ризиків зовнішньоекономічної діяльності. Основну увагу приділено проблемі визначення поняття «зовнішньоекономічний ризик», переліку ризиків, які ...
  • ПРОБЛЕМИ АНАЛІЗУ РИЗИКІВ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

   Гранатуров, В.М.; Гранатуров, В.М.; Granaturov, V.M.; Рогачевська, К.В.; Рогачевская, К.В.; Rohachevska, K.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2011)
   Проаналізовано існуючий стан аналізу ризиків зовнішньоекономічної діяльності, визначено існуючі проблеми якісного аналізу ризиків зовнішньоекономічної діяльності, надано пропозиції щодо напрямків та шляхів усунення цих проблем.
  • ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ СТРУКТУРИ РИЗИКІВ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

   Гранатуров, В.М.; Гранатуров, В.М.; Granaturov, V.M.; Лаврів, В.В.; Лаврив, В.В.; Lavriv, V.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2016)
   Сучасний постіндустріальний етап розвитку суспільства відрізняється формуванням глобальної цивілізації, однією з головних рис якої є те, що вона сприяє подальшій інтернаціоналізації виробництва і капіталу. В цих умовах ...
  • ПРОБЛЕМИ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АНАЛІЗУ КОНКУРЕНТНОСПРОМОЖНОСТІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПОСЛУГ 

   Гранатуров, В.М.; Гранатуров, В.М.; Granaturov, V.M.; Воробієнко, С.П.; Воробиенко, С.П.; Vorobiienko, S.P. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2009)
   Проаналізовано існуючий стан проблеми оцінки конкурентноспроможності телекомунікаційних послуг, наведено результати досліджень авторів з цих питань, визначено та обґрунтовано проблеми, які потребують подальшого вирішення.
  • ПРОБЛЕМИ ОЦІНКИ І ВРАХУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РИЗИКУ ПРИ ІНВЕСТУВАННІ РОЗВИТКУ ЗВ'ЯЗКУ 

   Гранатуров, В.М.; Гранатуров, В.М.; Granaturov, V.M. (Державне видавничо-інформаційне агенство "Зв'язок", 1997)
   Входження України у світовий інформаційний простір вимагає прискореного розвитку і поновлення виробничого потенціалу галузі та її підприємств. Розв'язання цієї проблеми неможливе без термінових заходів щодо активізації ...
  • ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ ОЦІНКИ РІВНЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

   Мараренко, Д.О.; Мараренко, Д.О.; Mararenko, D.O.; Гранатуров, В.М.; Гранатуров, В.М.; Granaturov, V.M. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
   Розглядається можливість удосконалення існуючих методів оцінки рівня конкурентоспроможності підприємства в сучасних умовах. З огляду на те, що конкурентоспроможність підприємства виступає критерієм ефективності здійснення ...
  • ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ОБЪЕКТОВ: ВЗАИМОСВЯЗЬ ФАКТОРОВ, КРИТЕРИЕВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

   Гранатуров, В.М.; Гранатуров, В.М.; Granaturov, V.M.; Осипов, В.Н.; Осипов, В.Н.; Osypov, V.N. (Хмельницький національний університет, 2016)
   В статье, на примере объектов разного иерархического уровня (предприятия, отрасли, региона, страны), выявлены различия, а также общий характер взаимосвязи понятий «показатель», «критерий», «фактор», которые предлагается ...
  • ІНФОРМАЦІЙНИЙ РИЗИК ПІДПРИЄМСТВА: ЩОДО ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ QUI PRO QUO У ВИЗНАЧЕННІ ПОНЯТТЯ 

   Гранатуров, В.М.; Гранатуров, В.М.; Granaturov, V.M.; Кораблінова, І.А.; Кораблинова, И.А.; Korablinova, I.A. (Подільський державний аграрно-технічний університет, Хмельницький економічний університет, Інститут економіки, технологій і підприємництва, Тернопільська державна сільськогосподарська дослідна станція Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН, 2017)
   Метою данної статті є аналіз існуючих підходів до визначення (дефініції) поняття «інформаційний ризик», розробка та обґрунтування пропозицій щодо усунення проблеми qui pro quo (від лат. «одне замість одного», плутанина) ...