Now showing items 1-1 of 1

    • КЛАСТЕРІЗАЦІЯ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ІНСТРУМЕНТ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ 

      Вдовиченко, А.М.; Вдовиченко, А.Н.; Vdovychenko, A.M.; Горбенко, А.С.; Горбенко, А.С.; Gorbenko, A.S. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2016)
      XXI ст. характеризується зростанням темпів розвитку економіки та змін, які відбуваються в різноманітних сферах життєдіяльності людства. Поступові зміни типів господарюючих систем, які спричинені розвитком науки та техніки, ...