Now showing items 1-1 of 1

    • ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ В УКРАЇНІ 

      Галан, Л.В.; Галан, Л.В.; Galan, L.V.; Гасенко, А.В.; Гасенко, А.В.; Gasenko, A.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2016)
      В сучасних умовах значна частина економіки та бізнесу стають електронними і переміщуються у глобальне середовище мережі Інтернет. Одним із засобів здійснення і підтримки процесів інформатизації в економічному середовищі є ...