Now showing items 1-7 of 7

  • PROSPECTS OF INTRODUCTION OF FINANCIAL SERVICES IN THE SPHERE OF POSTAL CONNECTION OF UKRAINE 

   Буріменко, Ю.І.; Бурименко, Ю.И.; Burimenko, Yu.I.; Бобровнича, Н.С.; Бобровничая, Н.С.; Bobrovnicha, N.S.; Галан, Л.В.; Галан, Л.В.; Galan, L.V.; Щуровська, А.Ю.; Щуровская, А.Ю.; Shchurovska, A.Yu. (Хмельницький національний університет, 2016)
   Types of financial services, which are used for the sphere of postal connection of Ukraine are considered in the article. Attention is accented on the modern state of activity of sphere of postal connection, most of all ...
  • КОМПЛЕКС ЗАХОДІВ ЩОДО ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В УКРАЇНУ 

   Галан, Л.В.; Галан, Л.В.; Galan, L.V.; Шинкаренко, А.Ю.; Шинкаренко, А.Ю.; Shynkarenko, A.Yu. («Бял ГРАД-БГ» ООД, 2013)
   Інвестиції відіграють ключову роль у процесах економічного зростання національної економіки. Завдяки інвестиціям можливий розвиток господарюючих суб’єктів на всіх ієрархічних рівнях та, відповідно, зростання національного ...
  • ОСНОВНЫЕ ПУТИ АКТИВИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА УКРАИНЫ 

   Галан, Л.В.; Галан, Л.В.; Galan, L.V. (Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, 2013)
   В статье рассмотрены недостатки инвестиционной деятельности нашей страны, привлечение иностранных инвестиций и предложены пути активизации инвестиционного климата в Украине. In the article the lacks of investment activity ...
  • ОСОБЛИВОСТІ ІНВЕСТИЦІЙ В ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ 

   Галан, Л.В.; Галан, Л.В.; Galan, L.V.; Книш, І.В.; Книш, И.В.; Knysh, I.V.; Лаврів, В.В.; Лаврив, В.В.; Lavriv, V.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2015)
   Важливо розуміти, що інвестиції в людський капітал, у фізичні та інтелектуальні аспекти розвитку людини покращують у майбутньому економічні показники відповідної сфери діяльності. Інвестиції в людський капітал представляють ...
  • ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ В УКРАЇНІ 

   Галан, Л.В.; Галан, Л.В.; Galan, L.V.; Гасенко, А.В.; Гасенко, А.В.; Gasenko, A.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2016)
   В сучасних умовах значна частина економіки та бізнесу стають електронними і переміщуються у глобальне середовище мережі Інтернет. Одним із засобів здійснення і підтримки процесів інформатизації в економічному середовищі є ...
  • ПРОБЛЕМИ І ШЛЯХИ ПОЛІПШЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО КЛІМАТУ УКРАЇНИ 

   Галан, Л.В.; Галан, Л.В.; Galan, L.V. (Nauka і studia, 2013)
   Інвестиції – одна з найбільш часто використовуваних в економічній системі категорій, як на макро-, так і на мікрорівні [1]. Інвестиції для нас сьогодні – це необхідні умови для відновлення і підтримки стійкого економічного ...
  • ТАРИФОУТВОРЕННЯ В СФЕРІ ПОСЛУГ МОБІЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ НОВОГО ПОКОЛІННЯ 

   Князева, Н.О.; Князева, Н.О.; Knyazeva, N.O.; Галан, Л.В.; Галан, Л.В.; Galan, L.V. (Одеський національний морський університет, 2009)
   Запропоновано методичний підхід до розрахунку тарифів на послуги мобільного зв’язку нового покоління, який використовує формулу «витрати+». Собівартість послуг розраховується в межах кожної групи послуг, для якої визначаються ...