Now showing items 1-1 of 1

    • МОТИВАЦІЙНА СКЛАДОВА ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ CALL-ЦЕНТРУ 

      Бобровнича, Н.С.; Бобровничая, Н.С.; Bobrovnicha, N.S.; Дягель, О.Г.; Дягель, О.Г.; Diahel, O.G. («Бял ГРАД-БГ» ООД, 2014)
      У сучасному менеджменті все більшого значення набувають мотиваційні аспекти. Мотивація персоналу є основним засобом забезпечення оптимального використання ресурсів, мобілізації наявного кадрового потенціалу. Основна мета ...