Show simple item record

dc.contributor.authorTaher, A.K.
dc.contributor.authorТахер, А.К.
dc.date.accessioned2017-05-31T07:28:23Z
dc.date.available2017-05-31T07:28:23Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.issn0131-8675
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/123456789/1050
dc.descriptionTaher A. Improving dynamics of objects interaction in LTE based wireless network / A. Тахер // Наукові праці ОНАЗ ім.О.С.Попова : періодичний науковий збірник. – 2016. - Вип. 1. - С. 163 - 170.en_US
dc.description.abstractThis work analyses resource scheduling in LTE technology radio channel consider dynamics of terminal network objects interaction in real-time mode for multimedia data transmission over a packet-based network. It is concluded that dynamic properties of the LTE technological platform can be enhanced to meet requirements of modern machine-to-machine wireless interaction. A method of extended resource reallocation in LTE physical downlink channel introduced which reduces real-time data latency. Проаналізовано розподіл ресурсу радіоканалу технології LTE з точки зору динаміки взаємодії термінальних об`єктів мережі у реальному часі за умови передачі даних по мультимедійних пакетних мережах. Зроблено висновок, що динамічні властивості технологічної платформи LTE можуть бути покращені для забезпечення вимог сучасних систем міжмашинної взаємодії. Запропоновано розширений метод перерозподілу ресурсів у низхідному фізичному каналі LTE, який зменшує затримки даних реального часу. Проанализировано распределение ресурса радиоканала технологии LTE с точки зрения динамики взаимодействия терминальных объектов сети в реальном времени при условии передачи данных по мультимедийных пакетных сетях. Сделан вывод, что динамические свойства технологической платформы LTE могут быть улучшены для обеспечения требований современных систем межмашинного взаимодействия. Предложен расширенный метод перераспределения ресурсов в нисходящем канале LTE, который уменьшает задержки данных реального времени.en_US
dc.language.isoenen_US
dc.publisherОНАЗ ім. О.С. Поповаen_US
dc.subjectLTEen_US
dc.subjectReal time dataen_US
dc.subjectObject interactionen_US
dc.subjectДані реального часуen_US
dc.subjectВзаємодія об`єктів.en_US
dc.subjectДанные реального времениen_US
dc.subjectВзаимодействие объектов.en_US
dc.titleIMPROVING DYNAMICS OF OBJECTS INTERACTION IN LTE BASED WIRELESS NETWORKen_US
dc.title.alternativeПОКРАЩЕННЯ ДИНАМІКИ ВЗАЄМОДІЇ ОБ`ЄКТІВ У БЕЗПРОВІДНІЙ МЕРЕЖІ НА БАЗІ LTEen_US
dc.title.alternativeУЛУЧШЕНИЕ ДИНАМИКИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОБЪЕКТОВ В БЕСПРОВОДНОЙ СЕТИ НА БАЗЕ LTEen_US
dc.typeArticleen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Статті
    Статті з телекомунікаційних систем та мереж, антен та пристроїв мікрохвильової техніки, радіотехнічних пристроїв та засобів телекомунікацій, радіотехнічних та телевізійних систем, оптоелектронних систем, твердотільної електроніки, економіки та управління підприємствами (економіка зв'язку)

Show simple item record