Show simple item record

dc.contributor.authorSamus, N.S.
dc.contributor.authorOsharovskaya, E.V.
dc.contributor.authorСамусь, Н.С.
dc.contributor.authorОшаровська, О.В.
dc.contributor.authorСамусь, Н.С.
dc.contributor.authorОшаровская, Е.В.
dc.date.accessioned2017-05-31T06:55:34Z
dc.date.available2017-05-31T06:55:34Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.issn0131-8675
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/123456789/1048
dc.descriptionSamus N.S. 3D image mesh entropy coding / Н.С. Самусь, О.В. Ошаровська // Наукові праці ОНАЗ ім.О.С.Попова : періодичний науковий збірник. – 2014. - Вип. 2. - С. 214 - 220.en_US
dc.description.abstractIn this article we have introduced a compressed representation for triangular meshes. Because proximity in this vertex spanning tree often implies geometric proximity of the corresponding vertices, we can use ancestors in the tree to predict vertex positions, and thus only need to encode the difference between predicted and actual vertex positions. When vertex coordinates are quantized (i.e., truncated to the nearest number in a fixed-point representation scheme), these corrective vectors have on average smaller magnitude than absolute positions and can therefore be encoded with fewer bits. Furthermore, the corrective terms are then compressed by entropy encoding using, for example, Huffman or arithmetic coding as in the JPEG/MPEG standards. У цій статті надано результати стиснення для трикутних сіток. Через близькість вершин сполучного дерева, що передбачає геометричну близькість відповідних вершин, ми можемо використовувати предків в дереві для передбачення позиції вершин, і, таким чином, тільки потрібно кодувати різницю між передбаченням і реальними координатами вершин. Коли координати вершин квантуються (тобто, зрізані до найближчого числа у схемі подання з фіксованою точкою), ці коригувальні вектори мають у середньому меншу розрядність, ніж величини абсолютних координат і, отже, можуть бути закодовані з меншою кількістю бітів. Крім того, коригувальні вектори потім стискуються за допомогою ентропійного кодування, використовуючи, наприклад, кодування Хаффмана або арифметичне, як в стандартах JPEG / MPEG. В этой статье представлены результаты энтропийного сжатия для треугольных сеток. Из-за близости вершин в связующем дереве, подразумевая геометрическую близость соответствующих вершин, мы можем использовать предков в дереве для предсказания позиции вершин, и, таким образом, кодировать только разность между предсказанной и реальной позицией вершин. Когда координаты вершин квантуются (т.е., усекаются до ближайшего числа в схеме представления с фиксированной точкой), эти корректирующие векторы имеют в среднем меньшую разрядность, чем величины абсолютных координат и, следовательно, могут быть закодированы с меньшим количеством битов. Кроме того, корректирующие вектора затем сжимаются с помощью энтропийного кодирования, используя, например, кодирование Хаффмана или арифметическое, как в стандартах JPEG / MPEG.en_US
dc.language.isoenen_US
dc.publisherОНАЗ ім. О.С. Поповаen_US
dc.subject3D imageen_US
dc.subjectMeshen_US
dc.subjectEntropy codingen_US
dc.subject3D зображенняen_US
dc.subjectСіткаen_US
dc.subjectЕнтропійне кодуванняen_US
dc.subject3D изображениеen_US
dc.subjectСеткаen_US
dc.subjectЭнтропийное кодирование.en_US
dc.title3D IMAGE MESH ENTROPY CODINGen_US
dc.title.alternativeСІТКОВЕ ЕНТРОПІЙНЕ КОДУВАННЯ 3D ЗОБРАЖЕННЯen_US
dc.title.alternativeСЕТОЧНОЕ ЭНТРОПИЙНОЕ КОДИРОВАНИЕ 3D ИЗОБРАЖЕНИЙen_US
dc.typeArticleen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Статьи
    Статті з телекомунікаційних систем та мереж, антен та пристроїв мікрохвильової техніки, радіотехнічних пристроїв та засобів телекомунікацій, радіотехнічних та телевізійних систем, оптоелектронних систем, твердотільної електроніки, економіки та управління підприємствами (економіка зв'язку)

Show simple item record