Now showing items 1-1 of 1

    • ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РЕОРГАНІЗАЦІЇ ТРАНСПОРТНИХ МЕРЕЖ 

      Каптур, В.А.; Кобринчук, Л.В.; Петков, Є.І.; Самодід, В.О.; Сініна, Д.І.; Юрчик, Р.О.; Каптур, В.А.; Кобринчук, Л.В.; Петков, Е.И.; Самодед, В.А.; Синина, Д.И.; Юрчик, Р.А.; Kaptur, V.A.; Kobrinchuk, L.V.; Petkov, E.I.; Samodid, V.O.; Sinina, D.I.; Yurchik, R.O. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2009)
      В роботі запропоновано узагальнену модель мережі оператора телекомунікацій, яка дозволяє чітко відокремити транспортну складову мережі від інших компонентів таким чином, щоб забезпечити можливість прозорого переходу на ...