Now showing items 1-1 of 1

    • УДОСКОНАЛЕННЯ ПЕРЕЛІКУ УНІВЕРСАЛЬНИХ ПОСЛУГ ПОШТОВОГО ЗВ’ЯЗКУ 

      Князєва, О.А.; Бугеда, Л.К.; Куємжи, А.П.; Князева, Е.А.; Бугеда, Л.К.; Куемжи, А.П.; Knyazeva, E.A.; Bugeda, L.K.; Kuiemzhy, А.P. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2017)
      Зроблено аналіз стану попиту та доходів від надання універсальних послуг поштового зв’язку. Доведено зміну споживчих пріоритетів та тенденцій на ринку послуг зв’язку та інформатизації, а також суміжних ринків. Проаналізовано ...