Now showing items 1-4 of 4

  • INNOVATIVE STRATEGY OF THE TELECOMMUNICATION ENTERPRISE DEVELOPMENT 

   Kaluhina, N.A.; Калугіна, Н.А.; Калугина, Н.А.; Sakun, A.A.; Сакун, Г.О.; Сакун, А.А.; Tardaskina, T.M.; Тардаскіна, Т.М.; Тардаскина, Т.М. (Чернігівський національний технологічний університет, 2017)
   In these studies, priority is given to the formation of innovative strategy, which can ensure development of the company in the light of building an innovative economy and information society. В цих дослідженнях пріоритет ...
  • МАРКЕТИНГОВА СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА НА ЗАСАДАХ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ 

   Калугіна, Н.А.; Калугина, Н.А.; Kalugina, N.A. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2015)
   Необхідність застосування наукових та прикладних інструментів диверсифікації обумовлено тим, що диверсифікація спроможна забезпечити телекомунікаційним підприємствам збільшення конкурентних переваг, оптимізацію використання ...
  • МОНІТОРИНГ ЕФЕКТИВНОСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

   Князєва, О.А.; Дойсан-Коровьонкова, Н.В.; Князева, Е.А.; Дойсан-Коровенкова, Н.В.; Knyazeva, E.A.; Doisan-Korovenkova, N.V. (ОНУ ім. Мечнікова, 2016)
   Запропоновано науково-методичний підхід щодо проведення моніторингу ефективності сталого розвитку телекомунікаційного підприємства. Наведено показники ефективності сталого розвитку телекомуніка- ційного підприємства, які ...
  • УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВ ЗВ’ЯЗКУ З УРАХУВАННЯМ ОСОБИСТІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК 

   Озарко, К.С.; Озарко, Е.С.; Ozarko, E.S. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2014)
   В дисертаційній роботі обґрунтовано теоретичні засади, розроблено методичні положення і практичні рекомендації щодо удосконалення управління персоналом підприємств зв’язку з урахуванням впливу особистісних характеристик ...