Now showing items 1-1 of 1

    • ОЦІНКА ТЕХНІЧНОЇ ЯКОСТІ ПОТОКОВОГО ПЕРЕДАВАННЯ MPEG-СИГНАЛІВ ЧЕРЕЗ LTE-МЕРЕЖІ 

      Баляр, В.Б.; Дмитренко, І.Ю.; Станєва, І.І.; Войтко, К.В.; Баляр, В.Б.; Дмитренко, И.Ю.; Станева, И.И.; Войтко, К.В.; Balyar, V.B.; Dmitrenko, I.Yu.; Staneva, I.I.; Voytko, K.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2017)
      У статті надано результати досліджень у напрямі визначення мінімально необхідних умов прий- мання відеосигналів MPEG при потоковому передаванні через мережі стандарту LTE, за яких суттєві погіршення візуальної якості ...