Now showing items 1-1 of 1

    • ФОРМУВАННЯ ТАРИФІВ НА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ ПОСЛУГИ ДЛЯ РІЗНИХ КАТЕГОРІЙ СПОЖИВАЧІВ 

      Князєва, Н.О.; Баландін, І.О.; Князева, Н.А.; Баландин, И.О.; Knyazeva, N.A.; Balandin, I.O. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2004)
      Розглянуто можливість урахування при розрахунку тарифів на телекомунікаційні послуги рівня якості послуг та платоспроможного попиту різних категорій споживачів. Запропоновано математичну модель та надано приклад формування ...