Now showing items 1-3 of 3

  • ОРГАНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ РЕЗЕРВНОГО КОПІЮВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ НА БАЗІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ЕХ 

   Каптур, В.А.; Каптур, В.А.; Kaptur, V.A.; Кравченко, П.С.; Кравченко, П.С.; Kravchenko, P.S.; Гуляєв, К.Д.; Гуляев, К.Д.; Guliaiev, K.D. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2014)
   Показано низьку ефективність використання стеку TCP/IP в замкнутих однорангових мережах. Розроблено концепцію системи резервного копіювання даних, яка працює із використанням нової телекомунікаційної технології ЕХ, що ...
  • ПЕРСПЕКТИВЫ ИНТЕГРАЦИИ SDN-ТЕХНОЛОГИИ С СЕТЯМИ TCP/IP 

   Аванесов, В.Н.; Аванесов, В.Н.; Avanesov, V.N.; Царёв, Р.Ю.; Царьов, Р.Ю.; Tsaryov, R.Yu. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2014)
   В работе будет рассмотрена технология SDN и ее реализация на основе протокола OpenFlow, а также будет дана оценка преимуществам и недостаткам данной технологии и протокола. Кроме того в работе будет рассмотрена перспектива ...
  • ІННОВАЦІЙНІ РОЗРОБКИ ОНАЗ ІМ. О.С. ПОПОВА В СФЕРІ ПОБУДОВИ МЕРЕЖ НАСТУПНИХ ПОКОЛІНЬ 

   Воробієнко, П.П.; Воробиенко, П.П.; Vorobiyenko, P.P.; Гуляєв, К.Д.; Гуляев, К.Д.; Guliaiev, K.D.; Каптур, В.А.; Каптур, В.А.; Kaptur, V.A. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2013)
   Наведено огляд низки інноваційних технологічних рішень, що створені вченими ОНАЗ ім. О.С. Попова в сфері побудови NGN. Зокрема розглянуто нові телекомунікаційні технології (UA-ITT та ЕХ), які можуть повністю замінити собою ...