Now showing items 1-1 of 1

    • НОВИЙ КРОК СВІТОВОГО ПРОГРЕСУ РАДІОТЕХНОЛОГІЙ 

      Баранов, О.А.; Яцук, П.П.; Уласенко, О.М.; Артюх, М.Г.; Бурмістенко, В.М.; Гофайзен, О.В.; Лапін, В.М.; Маковеєнко, Д.О.; Баранов, О.А.; Яцук, П.П.; Уласенко, О.М.; Артюх, М.Г.; Бурмистенко, В.М.; Гофайзен, О.В.; Лапин, В.М.; Маковеенко, Д.А.; Baranov, O.A.; Yatsuk, P.P.; Ulasenko, O.M.; Artukh, M.G.; Burmistenko, V.M.; Gofaizen, O.V.; Lapin, V.M.; Makoveenko, D.A. (УНДІРТ, 2007)
      Представлено інформацію про значну подію в житті Сектору радіозв'язку Міжнародного союзу електрозв'язку (МСЕ-Р), що складається з трьох подій - Асамблеї радіозв’язку 2007 р. (АР-07), Всесвітньої конференції радіозв' язку ...