Now showing items 1-1 of 1

    • МЕТОД АССОЦИАТИВНОГО СЖАТИЯ РЕЧИ ДЛЯ УСЛУГ АСИНХРОННОЙ ПЕРЕДАЧИ ГОЛОСОВЫХ СООБЩЕНИЙ 

      Добровольский, Е.В.; Чута, М.В.; Dobrovolskiy, E.V.; Chuta, M.V. (Національно-технічний університет нафти і газу. - Івано-Франківськ, 2013)
      Запропоновано метод компресії цифрованої мови, оптимізований для асинхронної передачі голосових повідомлень із високою якістю. В основі методу лежить структурно-статистичний аналіз, асоціативне моделювання форми хвилі, ...