Now showing items 1-1 of 1

    • ПЕРЕДУМОВИ ПЕРЕБУДОВИ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ ВНАСЛІДОК РОЗВИТКУ НАНОТЕХНОЛОГІЙ 

      Кононович, В.Г.; Кононович, И.В.; Тардаскина, Т.Н.; Кононович, В.Г.; Кононович, І.В.; Тардаскина, Т.М.; Kononovich, V.G.; Kononovich, I.V.; Tardaskina, T.N. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2008)
      Розглянуті зміни цілей та змісту професійної освіти в умовах швидкого розвитку нанотехнологій. Виходячи з тенденцій розвитку сучасних технологій запропоновано перелік базових навчальних дисциплін. Обговорюється варіант ...