Now showing items 1-1 of 1

    • ПРОБЛЕМИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТНОСПРОМОЖНОСТІ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 

      Бакова, І.В.; Бакова, И.В.; Bakova, I.V.; Станкевич, І.В.; Станкевич, И.В.; Stankevich, I.V.; Селіванов, П.П.; Селиванов, П.П.; Selivanov, P.P. (ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», 2015)
      Дана стаття присвячена аналізу різних підходів до трактування поняття конкурентноспроможності вищих навчальних закладів (ВНЗ), дослідженню актиуальної проблеми динаміки ринку освітніх послуг (ОП) в контексті глобалізації. ...