Now showing items 1-2 of 2

  • КОЛОРИМЕТРИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕЛЕВІЗІЙНИХ ТА МУЛЬТИМЕДІЙНИХ СИСТЕМ 

   Гофайзен, О.В.; Тепухіна, А.В.; Гофайзен, О.В.; Тепухина, А.В.; Gofaizen, O.V.; Tepykhina, A.V. (УНДІРТ, 2008)
   Побудовано узагальнену картину щодо колориметричних характеристик телевізійних та мультимедійних систем на основі аналізу світових стандартів і рекомендацій. Построена обобщенная картина относительно колориметрических ...
  • МЕТОДИ ОБ'ЄКТИВНОЇ ОЦІНКИ ЯКОСТІ ВІДЕОЗОБРАЖЕНЬ 

   Гофайзен, О.В.; Городниченко, О.В.; Gofaizen, O.V.; Gorodnichenko, O.V. (УНДІРТ, 2005)
   Представлено огляд методів об'єктивної оцінки якості зображення в видеосистемах для телевізійних і мультимедійних застосувань, перспективних для використання для вимірювань якості роботи цифрових систем і кодеків. Представлен ...