Now showing items 1-4 of 4

  • INTERNAL AND EXTERNAL FACTORS OF IMPACT ON THE QUALITY OF HIGHER EDUCATION 

   Станкевич, І.В.; Станкевич, И.В.; Stankevich, I.V. (Хмельницький національний університет, 2016)
   The aim of the research is the analysis and synthesis of existing approaches to determine the factors that affect the quality of higher education and substantiation of the author's approach to the definition and classification ...
  • МОНІТОРИНГ ТА ВИМІРЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ОСВІТНІХ ОРГАНІЗАЦІЙ 

   Станкевич, І.В.; Станкевич, И.В.; Stankevich, I.V. (Луцький національний технічний університет, 2016)
   В статті проведено узагальнення вимог міжнародного стандарту ISO 9001 чинної редакції 2008 р. та нової 2015 р. щодо моніторингу та вимірювання процесів в системі управління якістю застосовно до освітніх організацій. Автором ...
  • ПРОБЛЕМИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТНОСПРОМОЖНОСТІ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 

   Бакова, І.В.; Бакова, И.В.; Bakova, I.V.; Станкевич, І.В.; Станкевич, И.В.; Stankevich, I.V.; Селіванов, П.П.; Селиванов, П.П.; Selivanov, P.P. (ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», 2015)
   Дана стаття присвячена аналізу різних підходів до трактування поняття конкурентноспроможності вищих навчальних закладів (ВНЗ), дослідженню актиуальної проблеми динаміки ринку освітніх послуг (ОП) в контексті глобалізації. ...
  • ЦІЛЬОВИЙ ПІДХІД ДО МЕНЕДЖМЕНТУ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

   Воробієнко, П.П.; Станкевич, І.В.; Воробиенко, П.П.; Станкевич, И.В.; Vorobienko, P.P.; Stankevich, I.V. (издательский дом "ИНЖЕК", Харьков, 2016)
   Метою статті є обґрунтування доцільності менеджменту вищої освіти за цільовим підходом із визначенням конкретних цілей вищої освіти на основі узагальнення існуючих наукових напрацювань. Авторами наголошено на тому, що ...