Now showing items 1-1 of 1

    • ОПТИМІЗАЦІЯ СІТКОВОГО КОДУВАННЯ ТЕЛЕВІЗІЙНИХ ЗОБРАЖЕНЬ 

      Самусь, Н.С.; Ошаровська, О.В.; Патлаєнко, М.О.; Самусь, Н.С.; Ошаровская, Е.В.; Патлаенко, Н.А.; Samus, N.S.; Osharovskaya, E.V.; Patlaenko, N.A. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2016)
      У роботі розглядається пошук оптимальної комбінації методів кодування зв'язності і геометрії сіткових тривимірних телевізійних об'єктів. Запропоновано використовувати для кодування топології алгоритм Edgebreaker, в якому ...