Now showing items 1-1 of 1

    • КІЛЬКІСНІ ПОКАЗНИКИ НАДІЙНОСТІ ВОЛОКОННО-ОПТИЧНИХ ЛІНІЙ ЗВ’ЯЗКУ В РІЗНИХ КЛІМАТИЧНИХ УМОВАХ 

      Бондаренко, О.В.; Костік, Б.Я.; Кіфорук, С.В.; Степанов, Д.М.; Слободянюк, І.А.; Бондаренко, О.В.; Костик, Б.Я.; Кифорук, С.В.; Степанов, Д.Н.; Слободянюк, И.А.; Bondarenko, O.V.; Kostik, B.Y.; Kiforuk, S.V.; Stepanov, D.M.; Slobodyanyuk, I.A. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2014)
      В даній статті надано результати експлуатаційних досліджень надійності роботи підземних волоконно-оптичних ліній зв’язку (ВОЛЗ), що експлуатуються в різних кліматичних умовах України, на основі обробки статистичних даних ...