Now showing items 1-7 of 7

  • NEW METHOD OF MOTIONAL FEEDBACK IN LOUDSPEAKERS 

   Суліма, М.М.; Сулима, Н.Н.; Sulima, N.N. (Хмельницький національний університет, 2014)
   Main features and differences of new method of motional feedback (MFB) were shown via linear simulation of closedbox loudspeakers. In this method the signal of MFB is summary electrical equivalent of acceleration, velocity ...
  • ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ 

   Орлов, В.Н.; Князева, Е.А.; Князев, А.А.; Орлов, В.М.; Князєва, О.А.; Князєв, О.А.; Orlov, V.N.; Knyazeva, E.A.; Knyazev, A.A. (Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського, 2015)
   Визначено основні проблеми, які виникають під час впрова- дження інноваційного проекту «Електронний уряд». Наведено основні види ефективності, яка існує в процесі реалізації цього проекту, а саме економічна, науково-технічна, ...
  • ЕКОНОМІЧНІ ТА СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧНІ СКЛАДОВІ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОГРАМ РОЗВИТКУ ОПЕРАТОРА 

   Пинчук, Т.А.; Пінчук, Т.А.; Pinchuk, T.A. (Харків, 2017)
   Економічні та соціально-психологічні складові ефективності програм розвитку оператора Мета статті полягає у визначенні та обґрунтуванні практичних рекомендацій щодо сумарної оцінки економічної та соціально-психологічної ...
  • ЕФЕКТИВНІСТЬ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

   Стрельчук, Є.М.; Стрельчук, Е.М.; Strelchuk, E.M.; Калугіна, Н.А.; Калугина, Н.А.; Kaluhina, N.A. (Одеський національний політехнічний університет, 2014)
   У статті обґрунтовані актуальність і прикладна значущість оцінки ефективності диверсифікації діяльності телекомунікаційного підприємства. Проаналізовано існуючі підходи до оцінки ефективності, на підставі чого обґрунтована ...
  • МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНКИ ВИТРАТ НА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ 

   Гранатуров, В.М.; Гранатуров, В.М.; Granaturov, V.M.; Михайлова, Л.В.; Михайлова, Л.В.; Michailova, L.V. (Хмельницький національний університет, 2014)
   Запропоновано підхід до оцінки витрат на забезпечення інформаційної безпеки, який дозволяє побудувати залежності цих витрат від рівня захисту, що є першим кроком на шляху до вирішення проблеми вибору оптимального з ...
  • МОНІТОРИНГ ЕФЕКТИВНОСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

   Князєва, О.А.; Дойсан-Коровьонкова, Н.В.; Князева, Е.А.; Дойсан-Коровенкова, Н.В.; Knyazeva, E.A.; Doisan-Korovenkova, N.V. (ОНУ ім. Мечнікова, 2016)
   Запропоновано науково-методичний підхід щодо проведення моніторингу ефективності сталого розвитку телекомунікаційного підприємства. Наведено показники ефективності сталого розвитку телекомуніка- ційного підприємства, які ...
  • ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ШИРОКОПОЛОСНОГО ДОСТУПА К ИНТЕРНЕТУ В УКРАИНЕ 

   Воробиенко, П.П.; Воробієнко, П.П.; Vorobienko, P.P.; Гранатуров, В.М.; Гранатуров, В.М.; Granaturov, V.M. (Національна академія наук України, Державна установа "Інститут економіки та прогнозування Національної академії наук України", 2014)
   Продемонстрировано, что в современных условиях показателем, наиболее адекватно отображающим социально-экономическое влияние телекоммуникаций на экономическое развитие страны, является степень проникновения широкополосного ...