Now showing items 1-1 of 1

    • УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕРМІНОЛОГІЧНИХ ПІДХОДІВ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «ІННОВАЦІЯ» 

      Станкевич, І.В.; Станкевич, И.В.; Stankevіch, I.V.; Ціомашко, Ю.С.; Циомашко, Ю.С.; Tsiomashko, Yu.S. (Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, 2012)
      Узагальнено різноманітні підходи щодо визначення поняття «інновація» як фундаментального чинника прогресивного соціально-економічного розвитку країни. Запропоновано визначення терміну «інновація» з позиції забезпечення ...