Now showing items 1-4 of 4

  • КЛАССИФИКАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ И КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

   Царёв, Р.Ю.; Василенко, О.А.; Царьов, Р.Ю.; Василенко, О.А.; Tsaryov, R.Yu.; Vasylenko, O.A. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2016)
   Описана актуальность применения ИКТ в образовательном процессе. Указано, что ИКТ являются ключевой составляющей для формирования у современных учеников навыков и умений XXI века. Приведена классификационная модель средств ...
  • КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ВНЗ У ПРОЦЕСІ ГЛОБАЛЬНИХ ТА БОЛОНСЬКИХ ЗМІН 

   Тардаскіна, Т.М.; Тардаскина, Т.М.; Tardaskina, T.M.; Терешко, Ю.В.; Терешко, Ю.В.; Tereshko, Yu.V. (Одеський національний морський університет, 2013)
   У статті здійснено дослідження особливостей конкурентоспроможності внз у контексті глобальних та болонських змін, визначені позиції ОНАЗ ім. О.С. Попова та запропоновані рекомендації по підвищенню рівня рейтингової оцінки, ...
  • НООСФЕРНО-ИНФОРМАЦИОННАЯ ПАРАДИГМА ОБРАЗОВАНИЯ – ИМПЕРАТИВ ХХІ ВЕКА 

   Пунченко, О.П.; Пунченко, Н.О.; Punchenko, O.P.; Punchenko, N.O. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2016)
   В статье раскрывается ноосферный характер образования через становление и развитие интеллекта. Содержание ноосферно-информационной парадигмы образования объяснено через обоснование сущности инноваций и инновационной ...
  • СУЧАСНА СИСТЕМА ОСВІТИ ТА ЇЇ МЕТОДОЛОГІЧНІ ОРІЄНТИРИ 

   Сакун, Г.О.; Сакун, А.А.; Sakun, A.O. (Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського, 2013)
   Актуальність статті полягає в тому, що головною передумовою успіху тієї чи іншої країни, що знаходиться у перехідному процесі від індустріального виробництва до науково-інформаційних технологій, є стан інтелектуалізації ...