Now showing items 1-1 of 1

    • СИНТЕЗ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИГНАЛІВ НА ОСНОВІ ХАОТИЧНИХ КОЛИВАНЬ 

      Радзімовський, Б.К.; Радзимовский, Б.К.; Radzimovskiy, B.K. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2014)
      У дисертаційній роботі вирішено актуальну науково-технічну задачу, яка по- лягає в новому підході до розробки методів нелінійного синтезу великих ансамблів шумоподібних сигналів. Проведено аналіз особливостей шумоподібних ...