Now showing items 1-1 of 1

    • СИНТЕЗ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИГНАЛІВ НА ОСНОВІ ХАОТИЧНИХ КОЛИВАНЬ 

      Радзімовський, Б.К.; Радзимовский, Б.К.; Radzimovskiy, B.K. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2014)
      Бурхливий розвиток радіотехнічних та телекомунікаційних систем вимагає постійного вдосконалювання створюваних технічних засобів, розширення їх можливостей і поліпшення якісних характеристик. Основні тактичні характеристики ...