Now showing items 1-1 of 1

    • КЛАСИЧНА ПРОПУСКНА ЗДАТНІСТЬ КВАНТОВИХ КАНАЛІВ ЗВ'ЯЗКУ ЗА РІЗНИХ МОДЕЛЕЙ ЗАВАД У КАНАЛАХ 

      Васіліу, Є.В.; Гаджиєв, М.М.; Горицький, В.М.; Кільдішев, В.Й.; Лімарь, І.В.; Василиу, Е.В.; Гаджиев, М.М.; Горицкий, В.М.; Кильдышев, В.И.; Лимарь, И.В.; Vasiliu, E.V.; Gadzhuev, M.M.; Horytskyy, V.M.; Kildishev, V.I.; Limar, I.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2016)
      Одержані аналітичні вирази для класичної пропускної здатності квантових каналів за різних моделей завад: деполяризувального каналу, каналу із загасанням амплітуди та каналу із загасанням фази при кодуванні інформації ...