Now showing items 1-2 of 2

  • МЕТОД МНОГОЭТАПНОГО СИНТЕЗА СЕТЕЙ LTE RAN 

   Аль-Анссари, Али Ихсан Абдулсахиб; Аль-Анссарі, Алі Ісхан Абдулсахіб; Al-Anssari, Ali Ishan Abdulsahib (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2016)
   Основным заданием при проектировании и построении современной безпроводной сети является обеспечение надежности и необходимой емкости сети и наиболее эффективного использования существующего частотно-часового ресурса ...
  • РОЗВИТОК МЕТОДІВ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СТІЛЬНИКОВИХ СИСТЕМ РАДІОЗВ’ЯЗКУ З РУХОМИМИ ОБ’ЄКТАМИ 

   Поспєлова, А.О.; Поспелова, А.А.; Pospelova, A.A. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2016)
   Дисертація містить 4 розділи. У дисертаційній роботі поставлено та вирішено науково-технічну задачу підвищення ефективності (пропускної спроможності) систем радіозв’язку в умовах впливу внутрішньосистемних завад, що ...