Now showing items 1-1 of 1

    • ВИБІР СТРУКТУРИ ОСЕРДЯ ОПТИЧНИХ КАБЕЛІВ БАГАТОМОДУЛЬНОЇ КОНСТРУКЦІЇ ЗА ЕКОНОМІЧНОЮ ЕФЕКТИВНІСТЮ 

      Бондаренко, О.В.; Степанов, Д.М.; Багачук, Д.Г.; Ромащенко, В.В.; Вербицький, А.А..; Бондаренко, О.В.; Степанов, Д.Н.; Багачук, Д.Г.; Ромащенко, В.В.; Вербицкий, О.О.; Bondarenko, O.V.; Stepanov, D.M.; Bahachuk, D.H.; Romaschenko, V.V.; Verbitskiy, A.A. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2016)
      В даній роботі проведено обґрунтування та оптимізацію процесу вибору структури осердя багатомодульних оптичних кабелів (ОК) за економічною ефективністю, що виконується на ета-пі їх проектування за рахунок зміни конструктивних ...