Now showing items 1-1 of 1

    • ВИЗНАЧЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК ЯКОСТІ QoS ТРАФІКУ ТМЗК ЗА ДОПОМОГОЮ СТАТИСТИЧНИХ ДАНИХ 

      Стрелковская, И.В.; Омельченко, О.П.; Стрелковська, І.В.; Омельченко, О.П.; Strelkovskaya, I.V.; Omelchenko, O.P. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2010)
      Розглянуто питання обробки статистичних даних, розраховано та побудовано гістограми щільності ймовірності та функції розподілу надходження викликів для різних напрямів телефонної мережі м. Одеси. Запропоновано використання ...