DSpace is a digital service that collects, preserves, and distributes digital material. Repositories are important tools for preserving an organization's legacy; they facilitate digital preservation and scholarly communication.

 • НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПЕРЕДАВАННЯ, ОБРОБКИ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ 

  Колектив авторів (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
  Матеріали науково-технічної конференції навчально-наукового інституту Радіо, Телебачення та Інформаційної Безпеки.
 • СУЧАСНИЙ СТАН КОНКУРЕНЦІЇ В ГАЛУЗІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ В УКРАЇНІ 

  Щуровська, А.Ю.; Щуровская, А.Ю.; Shchurovska, A.Yu.; Шиман, О.І.; Шиман, О.І.; Shyman, O.I. (Education and Science, 2013)
  Телекомунікаційна сфера в Україні стрімко розвивається, ринок знаходиться на стадії свого насичення, споживач стає все більш вибагливим, швидкість змін вражаюча. Функціонуючи в умовах жорсткої конкуренції, що постійно ...
 • ПРОБЛЕМИ І ШЛЯХИ ПОЛІПШЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО КЛІМАТУ УКРАЇНИ 

  Галан, Л.В.; Галан, Л.В.; Galan, L.V. (Nauka і studia, 2013)
  Інвестиції – одна з найбільш часто використовуваних в економічній системі категорій, як на макро-, так і на мікрорівні [1]. Інвестиції для нас сьогодні – це необхідні умови для відновлення і підтримки стійкого економічного ...
 • НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СФЕРІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ 

  Шумський, А.В.; Шумский, А.В.; Shumskyi, A.V.; Щуровська, А.Ю.; Щуровская, А.Ю.; Shchurovska, A.Yu. (Education and science, 2013)
  Сфера телекомунікацій є однією з важливих складових інфраструктури національної економіки. У сучасних умовах господарювання забезпечення сталого розвитку телекомунікацій є найважливішою передумовою у розбудові конкурентн ...
 • ЕВОЛЮЦІЯ МЕРЕЖІ ЧЕТВЕРТОГО ПОКОЛІННЯ НА БАЗІ ТЕХНОЛОГІЇ LTE 

  Білаш, І.М.; Билаш, И.М.; Bilash, I.M.; Щуровська, А.Ю.; Щуровская, А.Ю.; Shchurovska, A.Yu. (Education and science, 2014)
  Сьогодні ринок телекомунікаційних послуг стрімко розвивається. Оператори мобільного зв’язку мають пильно слідкувати за змінюваними тенденціями ринку та своєчасно реагувати на них для того, щоб зберегти свої позиції та ...

Просмотреть больше