DSpace is a digital service that collects, preserves, and distributes digital material. Repositories are important tools for preserving an organization's legacy; they facilitate digital preservation and scholarly communication.

 • СТАН ТА МОТИВАЦІЯ ОПЕРАЦІЙ ЗЛИТТЯ ТА ПОГЛИНАННЯ У СФЕРІ ІТ 

  Титаренко, О.О.; Титаренко, О.О.; Tytarenko, О.О.; Зернова, С.П.; Зернова, С.П.; Zernova, S.P. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2015)
  Сучасний глобалізований ринок вимагає від компаній суттєвої корпоративної реорганізації. Ефективним засобом досягнення цієї мети є операції злиття та поглинання (M&A) окремих фірм. Для українських компаній вкрай важливо ...
 • РЕФОРМИРОВАНИЕ ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ: РЕАЛИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

  Терешко, Ю.В.; Терешко, Ю.В.; Tereshko, Yu.V.; Д'яченко, А.В.; Дьяченко, А.В.; Diachenko, A.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2015)
  Сегодня в центре внимания исследования находятся вопрос анализа путей реформирование пенсионных систем в странах с развивающейся экономикой. Исторический опыт развития пенсионных систем свидетельствует о разнообразии ...
 • ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МОБІЛЬНОЇ КОМЕРЦІЇ НА УКРАЇНІ 

  Терешко, Ю.В.; Терешко, Ю.В.; Tereshko, Yu.V.; Гарбузова, І.В.; Гарбузова, И.В.; Garbuzova, I.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2015)
  Поняття м-комерції бере свій початок з першої половини 1990-х років, коли в країнах Заходу набув широкого поширення мобільний зв'язок. Саме тоді і були зроблені перші спроби проведення комерційних операцій за допомогою ...
 • СТРАТЕГІЧНИЙ АНАЛІЗ ЯК ЕЛЕМЕНТ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИМИ КОМПАНІЯМИ 

  Петрашевська, А.Д.; Петрашевская, А.Д.; Petrashevska, A.D.; Франчук, О.П.; Франчук, О.П.; Franchuk, O.P. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2015)
  Сьогодні ефективне функціонування телекомунікаційних компаній визначається тим, що однією із основних умов для прийняття ефективних стратегічних управлінських рішень є наявність достовірної, аналітичної адекватної інформації ...
 • МОТИВАЦІЯ ПЕРСОНАЛУ 

  Князєва, О.А.; Князева, Е.А.; Knyazyeva, О.А.; Лунгул, А.В.; Лунгул, А.В.; Lunhul, A.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2015)
  Мотивація - це процес спонукання себе й інших до діяльності для досягнення особистих цілей або цілей організації. Управління персоналом включає багато складових. Серед них: кадрова політика, взаємовідносини в колективі, ...

View more