DSpace is a digital service that collects, preserves, and distributes digital material. Repositories are important tools for preserving an organization's legacy; they facilitate digital preservation and scholarly communication.

 • УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ ЩОДО УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ У ПОШТОВОМУ ЗВ’ЯЗКУ 

  Бобровнича, Н.С.; Бобровничая, Н.С.; Bobrovnicha, N.S.; Тарасова, Д.Г.; Тарасова, Д.Г.; Tarasova, D.G. («Бял ГРАД-БГ» ООД, 2013)
  Зараз в Україні відбувається перехід до нового типу економічного розвитку, що вимагає вдосконалювання всієї системи керування персоналом. Керування персоналом як особлива сфера професійної діяльності являє собою управлінський ...
 • РОЗРОБКА ТА ОБҐРУНТУВАННЯ ЕФЕКТИВНИХ МЕТОДІВ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ У ДІЯЛЬНОСТІ КОНТАКТ-ЦЕНТРУ 

  Бобровнича, Н.С.; Бобровничая, Н.С.; Bobrovnicha, N.S.; Закревська, І.В.; Закревская, И.В.; Zakrevska, I.V. («Бял ГРАД-БГ» ООД, 2017)
  Економічні та політичні зміни у середовищі нашої країни надають суттєвих загроз для кожної людини, змінюють її звичайне існування, вносять суттєвий рівень невизначеності у життя практично кожної людини, але й розкривають ...
 • РОЛЬ НОВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ У РОЗВИТКУ ПОШТОВОГО ЗВ’ЯЗКУ 

  Бобровнича, Н.С.; Бобровничая, Н.С.; Bobrovnicha, N.S.; Кутова, В.С.; Кутовая, В.С.; Kutova, V.S. («Бял ГРАД-БГ» ООД, 2012)
  Сфера послуг є однією з найважливіших і швидкозростаючих складових світової економіки. В умовах глобалізації світової економіки сфера послуг стає одним із впливових чинників, від яких залежить зростання економіки, підвищення ...
 • РОЗВИТОК ЕЛЕКТРОННОГО БІЗНЕСУ УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 

  Бобровнича, Н.С.; Бобровничая, Н.С.; Bobrovnicha, N.S.; Волочнюк, М.О.; Волочнюк, М.О.; Volochniuk, M.O. («Бял ГРАД-БГ» ООД, 2016)
  За останні десятиліття відбулися кардинальні зміни і в економіці, і в культурі, і в освіті, і в сфері зв’язку та в суспільстві в цілому. Стрімкий розвиток інформаційних технологій посприяв тому, що в сучасному світі ...
 • ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ В СФЕРУ ПОШТОВОГО ЗВ’ЯЗКУ 

  Бобровнича, Н.С.; Бобровничая, Н.С.; Bobrovnicha, N.S.; Саракова, І.О.; Саракова, И.О.; Sarakova, I.O. («Бял ГРАД-БГ» ООД, 2016)
  В даній роботі досліджені економічно-технологічні аспекти впровадження інновацій у роботу УДППЗ «Укрпошта». Порівняно дві аналогічні послуги, які надаються на українському ринку та закордоном та зроблені обґрунтовані ...

Просмотреть больше