DSpace is a digital service that collects, preserves, and distributes digital material. Repositories are important tools for preserving an organization's legacy; they facilitate digital preservation and scholarly communication.

 • РАСЧЕТ ВСЕХ ХАРАКТЕРИСТИК QoS В ОДНОКАНАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ САМОПОДОБНОГО ТРАФИКА 

  Ложковський, А.Г.; Ложковский, А.Г.; Lozhkovskyi, A.G.; Гуляєв, К.Д.; Гуляев, К.Д.; Guliaev, K.D. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2015)
  В работе рассмотрен один из основных ограничивающих факторов скорости передачи и длины регенерационного участка, который, на сегодняшний день, сравнительно мало изучен - это поляризационная модовая дисперсия.
 • ОЦІНКА ЧАСУ ВХОДЖЕННЯ В СИНХРОНІЗМ ПРИСТРОЮ СИНХРОНІЗАЦІЇ МЕЖ ЕЛЕМЕНТАРНИХ СИГНАЛІВ 

  Лісовий, І.П.; Лесовой, И.П.; Lisovyi, I.P.; Колчар, В.М.; Колчар, В.М.; Kolchar, V.M. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2015)
  Отримано вираз для оцінки часу входження в синхронізм пристрою синхронізації меж елементарних сигналів за умови, що на початку сеансу зв'язку фаза синхроімпульсу перебувала в найбільшому віддаленні від сталого значення.
 • АНАЛІЗ ФАКТОРІВ ВПЛИВУ НА ПРОЦЕС ПЕРЕВЕДЕННЯ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ МЕРЕЖ ВІД IPV4 ДО IPV6 

  Каптур, В.А.; Каптур, В.А.; Kaptur, V.A.; Квятковський, А.В.; Квятковский, А.В.; Kviatkovskyi, A.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2015)
  Наведено класифікацію організацій, що є типовими власниками мереж перед якими сьогодні стоїть питання переходу від IPv4 до IPv6. Проведено аналіз внутрішніх та зовнішніх факторів впливу та на його основі побудовано ...
 • КОМПЛЕКС ЗАХОДІВ ЩОДО ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В УКРАЇНУ 

  Галан, Л.В.; Галан, Л.В.; Galan, L.V.; Шинкаренко, А.Ю.; Шинкаренко, А.Ю.; Shynkarenko, A.Yu. («Бял ГРАД-БГ» ООД, 2013)
  Інвестиції відіграють ключову роль у процесах економічного зростання національної економіки. Завдяки інвестиціям можливий розвиток господарюючих суб’єктів на всіх ієрархічних рівнях та, відповідно, зростання національного ...
 • УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ОСНОВЕ ЛИЗИНГА 

  Щуровська, А.Ю.; Щуровская, А.Ю.; Shchurovska, A.Yu.; Пляцек, О.І.; Пляцек, О.И.; Pliatsek, О.І. («Бял ГРАД-БГ» ООД, 2012)
  Лизинговая деятельность – сложное социально-экономическое явление, которое выполняет ряд важнейших задач по формированию и развитию основных отраслей эконоики страны, способствует активизации инвестиционных процессов и ...

Просмотреть больше