DSpace is a digital service that collects, preserves, and distributes digital material. Repositories are important tools for preserving an organization's legacy; they facilitate digital preservation and scholarly communication.

 • ДОСЛІДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПІДХОДІВ ДО МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА 

  Бондаренко, О.М.; Бондаренко, Е.М.; Bondarenko, O.M.; Івасілєвіч, С.І.; Ивасилевич, С.И.; Ivasilievich, S.I. («Бял ГРАД-БГ» ООД, 2017)
  Підприємства можуть витрачати безліч коштів на впровадження новітніх технологій, проведення ґрунтовних ринкових досліджень, але якщо їхні зусилля не будуть підкріпленні розумінням кожного працівника та його ролі у цьому ...
 • ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ АНОНІМІЗАЦІЇ КОРИСТУВАЧА В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ 

  Трачук, Т.А.; Трачук, Т.А.; Trachuk, T.A.; Шерепа, І.В.; Шерепа, И.В.; Sherepa, I.V. (ОНАЗ імені О.С. Попова, 2015)
  Досліджується технології за допомогою яких можливо анонімно користуватись мережею Інтернет.
 • IMPLEMENTATION OF A DTW ALGORITHM FOR AN ESTIMATION OF THE ECG SIGNALS 

  Мазур, Г.Д.; Мазур, А.Д.; Mazur, A.D. (ОНАЗ імені О.С. Попова, 2015)
  Dynamic Time Warping algorithm and its types were described in this work. DTW distance was compared to Euclidian distance. Software with implementation of DTW algorithm was done in MatLab environment for comparison of two ...
 • АНАЛІЗ ВАРІАНТІВ ПРОЕКТУВАННЯ МЕРЕЖІ БЕЗПРОВОДОВОГО ДОСТУПУ ДЛЯ БІЗНЕС-ЦЕНТРУ 

  Яковенко, В.В.; Яковенко, В.В.; Yakovenko, V.V.; Шмельова, Т.Р.; Шмелёва, Т.Р.; Shmeleva, T.R. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2015)
  В даній роботі проведений огляд, проектування та побудова, розгляд основних питань для реалізації мережі безпроводового доступу для бізнес-центру. Вибір обладнання, опис і характеристики обраного устаткування. Розрахунок ...
 • ПОСТРОЕНИЕ ПОКРЫВАЮЩИХ ДВУСВЯЗНЫХ ГРАФОВ 

  Шмельова, Т.Р.; Шмелёва, Т.Р.; Shmeleva, T.R. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2015)
  Проанализированы достоинства и недостатки использования остовного дерева STP для построения топологии связной сети без избыточных соединений. Предложено для решения задач топологической оптимизации по критерию надежности ...

Просмотреть больше