DSpace is a digital service that collects, preserves, and distributes digital material. Repositories are important tools for preserving an organization's legacy; they facilitate digital preservation and scholarly communication.

 • ДИРЕКТ-МАРКЕТИНГ КАК СОВРЕМЕННЫЙ МЕХАНИЗМ ПРОДВИЖЕНИЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ УСЛУГ 

  Кузнєцова, М.А.; Кузнецова, М.А.; Kuznetsova, M.A.; Гарбузова, І.; Гарбузова, И.; Harbuzova, І. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2016)
  Исследуются перспективы и особенности использования принципов прямого маркетинга в процессе продвижения телекоммуникационных услуг. Рассматривается необходимость привлечения социальных сетей для формирования устойчивых ...
 • СКЛАДОВІ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ 

  Князєва, О.А.; Князева, Е.А.; Knyazeva, O.A.; Шамін, М.В.; Шамин, М.В.; Shamin, M.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2016)
  Розглянуто існуючи підходи та власне бачення терміну «людський капітал». Доведена необхідність уведення до переліку складових людського капіталу емоційного чиннику, запропоновано його змістовне наповнення.
 • СТАЛИЙ РОЗВИТОК ПОШТОВОГО ЗВ’ЯЗКУ ЯК БАЗОВА СТРАТЕГІЯ 

  Князєва, О.А.; Князева, Е.А.; Knyazeva, O.A. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2016)
  Проведено аналіз тенденцій розвитку поштового зв’язку у взаємозв’язку із розвитком економіки країни. Обґрунтовано недоцільність застосування підприємствами поштового зв’язку стратегії скорочення. Запропоновано в якості ...
 • ФОРМУВАННЯ ОСВІТНЬОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЯК СТРАТЕГІЧНОГО РЕСУРСУ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ ПІДПРИЄМСТВ 

  Захарченко, Л.А.; Захарченко, Л.А.; Zakharchenko, L.A. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2016)
  Визначено сутність та складові розвитку освітнього потенціалу, запропоновано стратегічну модель взаємодії ВНЗ та суб’єктів на ринку праці для підготовки сучасних фахівців, підвищення рівня освітнього потенціалу країни та ...
 • ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ ЇЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 

  Журавков, А.Ю.; Журавков, А.Ю.; Zhuravkov, A.Yu.; Бондаренко, О.М.; Бондаренко, Е.М.; Bondarenko, О.М. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2016)
  Розглядається вплив інноваційної активності підприємства-телекомунікаційної організації на її конкурентоспроможність. Підіймаються питання інноваційної діяльністі телекомунікаційних організацій, що спрямована переважно на ...

View more