DSpace is a digital service that collects, preserves, and distributes digital material. Repositories are important tools for preserving an organization's legacy; they facilitate digital preservation and scholarly communication.

 • ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ ОБРОБЛЕННЯ ПОШТОВИХ ВІДПРАВЛЕНЬ 

  Воробйова, О.М.; Воробьёва, О.М.; Vorobiova, O.M.; Флейта, Ю.В.; Флейта, Ю.В.; Fleita, Yu.V.; Кузьменко, О.С.; Кузьменко, О.С.; Kuzmenko, O.S. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
  Розглянуто питання, пов’язані з аналізом та синтезом розробки автоматичних ліній технологічних процесів поштових перевезень, які призведуть до скорочення часу оброблення, підвищення точності зважування поштових відправлень, ...
 • ОЦІНКА ВПЛИВУ ЗАВАД І СПОТВОРЕНЬ НА ЯКІСТЬ РОБОТИ КОМБІНОВАНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ З КАНАЛАМИ ЗВ’ЯЗКУ 

  Воробйова, О.М.; Воробьёва, О.М.; Vorobiova, O.M.; Флейта, Ю.В.; Флейта, Ю.В.; Fleita, Yu.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
  Розглядається залежність точності роботи комбінованих систем автоматичного управління від завад та спотворень характеристик каналів зв’язку.
 • ОСОБЛИВОСТІ ПОБУДОВИ СИСТЕМ АВТОМАТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ НА МІКРОПРОЦЕСОРАХ 

  Воробйова, О.М.; Воробьёва, О.М.; Vorobiova, О.М.; Флейта, Ю.В.; Флейта, Ю.В.; Fleita, Yu.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
  Розглянуто особливості використання засобів обчислювальної техніки в системах автоматичного управління технологічними процесами.
 • ЗНАХОДЖЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК ЯКОСТІ МЕРЕЖІ МОБІЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ 

  Стрелковська, І.В.; Стрелковская, И.В.; Strelkovska, I.V.; Соловська, І.М.; Соловская, И.М.; Solovska, I.M.; Янчуковський, І.Ю.; Янчуковский, И.Ю.; Yanchukovskyi, I.Yu. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
  За допомогою вузлового тензорного методу досліджені характеристики якості мережі LTE. Отримано значення часу затримки пакетів та довжина пакетної черги в трактах та вузлах мережі LTE.
 • ЗНАХОДЖЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК ЯКОСТІ МЕРЕЖІ LTE 

  Стрелковська, І.В.; Стрелковская, И.В.; Strelkovska, I.V.; Шандрик, О.В.; Шандрик, О.В.; Shandryk, O.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
  Для дослідження характеристик якості обслуговування трафіку в мережі LTE запропоновано використання вузлового тензорного методу. Отримано характеристики якості обслуговування трафіку в мережі LTE, такі як: середній час ...

View more