DSpace is a digital service that collects, preserves, and distributes digital material. Repositories are important tools for preserving an organization's legacy; they facilitate digital preservation and scholarly communication.

 • ДОСЛІДЖЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК QoS ОБСЛУГОВУВАННЯ ТРАФІКУ В ВІРТУАЛЬНІЙ МОБІЛЬНІЙ МЕРЕЖІ LTE/MVNO 

  Стрелковська, І.В.; Стрелковская, И.В.; Strelkovska, I.V.; Гравченко, В.Д.; Гравченко, В.Д.; Hravchenko, V.D. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2017)
  Розглядається задача визначення характеристик QoS обслуговування трафіку в мережі технології LTE, яку побудовано на базі опорних мереж двох операторів за допомогою віртуальної мобільної мережі MVNO. Запропоновано використання ...
 • АНАЛІЗ ПЕРСПЕКТИВ ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ BLUETOOTH 

  Віннікова, Ю.О.; Винникова, Ю.О.; Vinnikova, Yu.O.; Шмельова, Т.Р.; Шмелёва, Т.Р.; Shmeleva, T.R. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2017)
  У роботі представлений аналіз перспектив розвитку та використання технології безпровідного зв'язку Bluetooth. Показано переваги, що надаються цією технологією, і недоліки. Представлено перелік області практичного застосування ...
 • ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ ПРОТИВ ПУБЛИЧНОГО ТЕСТА ТЬЮРИНГА 

  Константинов, М.В.; Костянтинов, М.В.; Konstantynov, M.V.; Розенвассер, Д.М.; Розенвассер, Д.М.; Rozenvasser, D.M. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2016)
  Рассмотрен вариант прохождения публичного теста Тьюринга. В работе предложено дополнительный алгоритм коррекции решений нейросети на случай конечного словаря, удовлетворяющего минимальному расстоянию Хэмминга. Алгоритм ...
 • ДОСЛІДЖЕННЯ ХРОМАТИЧНОЇ ДИСПЕРСІЇ В ОДНОМОДОВИХ ОПТИЧНИХ ВОЛОКНАХ 

  Шульга, І.В.; Шульга, И.В.; Shulha, I.V.; Багачук, Д.Г.; Багачук, Д.Г.; Bahachuk, D.G. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2016)
  В роботі проведено розрахунки показника заломлення осердя одномодового оптичного волокна (ООВ) з різним відсотком окису германію в його хімічному складі та питомої матеріальної, хвилевидної та хроматичної дисперсій сигналу ...
 • ДОСЛІДЖЕННЯ ЙМОВІРНІСНОГО ЧИСЛА ПОШКОДЖЕННЯ ОПТИЧНОГО КАБЕЛЮ СТРУМАМИ БЛИСКАВКИ ПРИ ЗБЛИЖЕННІ ВОЛЗ З ВИСОТНИМИ ОБ’ЄКТАМИ 

  Чолак, А.А.; Чолак, А.А.; Cholak, A.A.; Бондаренко, О.В.; Бондаренко, О.В.; Bondarenko, O.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2016)
  Розглядаються результати дослідження ймовірного числа пошкоджень волокно-оптичного кабелю струмами блискавки на ділянці волокно-оптичної лінії передавання.

View more