DSpace is a digital service that collects, preserves, and distributes digital material. Repositories are important tools for preserving an organization's legacy; they facilitate digital preservation and scholarly communication.

 • ДОСЛІДЖЕННЯ СПЕКТРАЛЬНОЇ ЩІЛЬНІСТІ ОРТОГОНАЛЬНИХ ФУНКЦІЙ ДЛЯ СИСТЕМ МОБІЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ 

  Паньков, Є.Є.; Паньков, Е.Е.; Pankov, Ye.Ye.; Сукачов, Е.О.; Сукачов, Э.О.; Sukachev, E.O. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2017)
  Розглянуто методи розрахунку спектральної щільності функцій Уолша для систем мобільного зв’язку з кодовим розділенням каналів технології CDMA. Показано, що отримані результати можуть бути використані для визначення впливу ...
 • ВУЗЛОВИЙ ТЕНЗОРНИЙ МЕТОД ЗНАХОДЖЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК ЯКОСТІ МЕРЕЖІ LTE/MVNO 

  Стрелковська, І.В.; Стрелковская, И.В.; Strelkovska, I.V.; Луценко, В.М.; Луценко, В.М.; Lutsenko, V.M. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2017)
  Запропоновано використання вузлового тензорного методу на основі декомпозиції для знаходження характеристик якості мережі мобільного зв'язку на базі технології LTE, побудованої як віртуальна мобільна мережа MVNO для двох ...
 • МОДЕЛЮВАННЯ САМОПОДІБНОГО ТРАФІКУ 

  Стрелковська, І.В.; Стрелковская, И.В.; Strelkovska, I.V.; Соловська, І.М.; Соловская, И.М.; Solovska, I.M.; Катрага, А.В.; Катрага, А.В.; Katraga, A.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2017)
  Розглядається задача моделювання самоподібного трафіку. Обгрунтовано необхідність розробки імітаційної моделі самоподібного трафіку. Запропоновано використання сплайн-функцій (лінійних та кубічних сплайнів) для відновлення ...
 • ДОСЛІДЖЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК ЯКОСТІ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТРАФІКУ МЕРЕЖІ РАДІОДОСТУПУ 

  Стрелковська, І.В.; Стрелковская, И.В.; Strelkovska, I.V.; Гушул, В.В.; Гушул, В.В.; Hushul, V.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2017)
  Розглядається задача визначення характеристик якості обслуговування трафіку в мережі радіодоступу Wi-Fi. Запропоновано використання вузлового тензорного методу для дослідження характеристик якості обслуговування трафіку в ...
 • ДОСЛІДЖЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК QoS ОБСЛУГОВУВАННЯ ТРАФІКУ В ВІРТУАЛЬНІЙ МОБІЛЬНІЙ МЕРЕЖІ LTE/MVNO 

  Стрелковська, І.В.; Стрелковская, И.В.; Strelkovska, I.V.; Гравченко, В.Д.; Гравченко, В.Д.; Hravchenko, V.D. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2017)
  Розглядається задача визначення характеристик QoS обслуговування трафіку в мережі технології LTE, яку побудовано на базі опорних мереж двох операторів за допомогою віртуальної мобільної мережі MVNO. Запропоновано використання ...

View more