DSpace is a digital service that collects, preserves, and distributes digital material. Repositories are important tools for preserving an organization's legacy; they facilitate digital preservation and scholarly communication.

 • ОБҐРУНТУВАННЯ ВИБОРУ ЕЛЕМЕНТІВ ОСЕРДЯ В ОПТИЧНИХ КАБЕЛЯХ ЗВ’ЯЗКУ 

  Тишкевич, В.О.; Тишкевич, В.О.; Tyshkevych, V.O.; Степанов, Д.М.; Степанов, Д.Н.; Stepanov, D.M. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
  Конструювання оптичних кабелів є однією з найважливіших задач розвитку сучасної кабельної промисловості. Воно вимагає розробки конструкцій волоконно-оптичного кабелю (ВОК), які одночасно забезпечували б необхідну стійкість ...
 • ДОСЛІДЖЕННЯ ДИСПЕРСІЙНИХ СПОТВОРЕНЬ В ФОТОПРУЖНОМУ ОПТИЧНОМУ ВОЛОКНІ 

  Таранцов, Д.В.; Таранцов, Д.В.; Tarantsov, D.V.; Стащук, О.М.; Стащук, О.М.; Stashchuk, О.М. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
  Проведено дослідження впливу анізотропії діелектричних властивостей оптичного волокна на дисперсію сигналу, що передається. В якості об’єкта дослідження вибрано оптичне волокно укладене в спіральну лінію постійного кроку ...
 • МОДЕЛЬ ВИБОРУ СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ МЕРЕЖ ЗВ’ЯЗКУ 

  Тарасов, О.Г.; Тарасов, О.Г.; Tarasov, O.G.; Попов, Р.О.; Попов, Р.О.; Popov, R.O.; Клочков, В.В.; Клочков, В.В.; Klochkov, V.V.; Пономарьова, М.А.; Пономарёва, М.А.; Ponomarova, М.А.; Лаврека, К.Д.; Лаврека, К.Д.; Lavreka, K.D. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
  В роботі аналізуються проблеми забезпечення якості функціонування сучасних мереж зв’язку, досліджуються принципи створення систем моніторингу та пропонується модель вибору системи моніторингу, яка відповідає вимогам замовника.
 • ВПЛИВ ПОЛЯРИЗАЦІЙНОЇ МОДОВОЇ ДИСПЕРСІЇ НА РОБОТУ ВОСП 

  Тарасенко, О.С.; Тарасенко, О.С.; Tarasenko, O.S.; Бондаренко, О.В.; Бондаренко, О.В.; Bondarenko, O.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
  Проведене дослідження впливу поляризаційної модової дисперсії в умовах сучасних технологій передавання на довжину регенераційної дільниці оптичних мереж. Наведено методи розрахунку групової швидкості оптичних сигналів у ...
 • PREDICTING TELEMETRIC DATA OF IoT DEVICES 

  Стрелковська, І.В.; Стрелковская, И.В.; Strelkovska, I.V.; Соловська, І.М.; Соловская, И.Н.; Solovska, I.M.; Стрелковська, Ю.; Стрелковская, Ю.; Strelkovska, Yu. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
  The solution of the problem of predicting telemetry data of IoT devices obtained using the Open Source resource Net Flow Analyzer is considered. The spline extrapolation method based on the cubic Hermite spline is used for ...

View more