DSpace is a digital service that collects, preserves, and distributes digital material. Repositories are important tools for preserving an organization's legacy; they facilitate digital preservation and scholarly communication.

 • БИЗНЕС-ИНТЕЛЛЕКТ В ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 

  Криволапова, А.В.; Криволапова, А.В.; Kryvolapova, A.V.; Захарченко, Л.А.; Захарченко, Л.А.; Zakharchenko, L.A. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2015)
  Сегодня основой экономического роста и повышения конкурентоспособности стран, ориентированных на инновационный путь развития, является концепция экономики, основанной на знаниях. Эффективность управления знаниями непосредственно ...
 • ОПРЕДЕЛЕНИЕ РОЛИ И ЗНАЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ ОПЕРАТОРОВ В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ 

  Захарченко, Л.А.; Захарченко, Л.А.; Zakharchenko, L.A.; Хазрат Мохаммад, С.; Хазрат Мохаммад, С.; Khazrat Mokhammad, S. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2015)
  В информационной экономике возрастает роль информации, которая наряду с трудом и капиталом является важнейшим ресурсом предприятия. Информационные ресурсы снижают потребность в других видах ресурсов, снижают затраты сырья ...
 • ФОРМИРОВАНИЕ БИЗНЕС-МОДЕЛИ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОГО ОПЕРАТОРА 

  Захарченко, Л.А.; Захарченко, Л.А.; Zakharchenko, L.A.; Левченко, А.С.; Левченко, А.С.; Levchenko, A.S. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2015)
  Для успешного достижения стратегической цели предприятия – построения современного эффективного бизнеса и создания ценности для потребителя, в последние годы на многих предприятиях формируются и совершенствуются бизнес-модели. ...
 • ІНСТРУМЕНТИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ МОТИВАЦІЇ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ТВОРЧОЇ ПРАЦІ 

  Дузяк, Н.М.; Дузяк, Н.М.; Duziak, N.M.; Грицуленко, С.І.; Грицуленко, С.И.; Grytsulenko, S.I. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2015)
  В умовах формування економіки знань, переходу економіки країни на інноваційний шлях розвитку одним із пріоритетів державної політики стає людський капітал. Тому значущості набуває удосконалення стимулювання інтелектуального ...
 • ДИНАМІЧНІ МОДЕЛІ І МЕТОДИ МАРШРУТИЗАЦІЇ НА ОСНОВІ РОЗПОДІЛУ РЕСУРСІВ ДЛЯ WiMAX МЕРЕЖ В РЕЖИМІ MESH 

  Аль-Аззаві, Е.М.; Аль-Аззави, Е.М.; Al-Azzawi, E.M. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2017)
  Дисертаційна робота присвячена вдосконаленню методів маршрутизації в WiMAX mesh-мережах з гарантованою якістю обслуговування на основі розподілу їх канальних ресурсів шляхом розробки нових динамічних потокових математичних ...

View more