DSpace is a digital service that collects, preserves, and distributes digital material. Repositories are important tools for preserving an organization's legacy; they facilitate digital preservation and scholarly communication.

 • ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ ЩОДО ФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ПОЛІТИКИ КОМУНІКАЦІЙ І ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ 

  Бобровнича, Н.С.; Бобровничая, Н.С.; Bobrovnicha, N.S.; Бортюк, О.М.; Бортюк, О.М.; Bortiuk, O.M. (Science and Education LTD, 2017)
  Невизначеність економічного середовища обумовлює нестабільність підприємницької діяльності та визначає нові проблеми при ведені бізнесу, вимагає керівників шукати адекватні форми та методи їх вирішення. Спілкування між ...
 • РОЛЬ НОВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ У РОЗВИТКУ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОЇ СФЕРИ 

  Бобровнича, Н.С.; Бобровничая, Н.С.; Bobrovnicha, N.S.; Куць, А.І.; Куць, А.И.; Kuts, A.I. (Science and Education Ltd, 2015)
  Телекомунікаційні технологіх складають один із важливіших та стрімко розвиваючих напрямів ІТ-сфери. Головну роль у розвитку інформаційного суспільства в Україні, національної інфраструктури та інтеграції у світову ...
 • МЕХАНІЗМ РОЗВИТКУ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОГО ОПЕРАТОРА В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ 

  Бобровнича, Н.С.; Бобровничая, Н.С.; Bobrovnicha, N.S.; Поліщук, Г.В.; Полищук, Г.В.; Polishchuk, G.V. (Nauka i studia, 2018)
  Розвиток телекомунікацій є складним і багатоплановим явищем. Крім того, існуючі підходи до управління розвитком не завжди враховують особливості операторів через прагнення до універсальності, що ускладнює сам механізм ...
 • ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ У ДІЯЛЬНІСТЬ ОПЕРАТОРА ЗВ’ЯЗКУ 

  Бобровнича, Н.С.; Бобровничая, Н.С.; Bobrovnicha, N.S.; Карачун, О.Б.; Карачун, О.Б.; Karachun, O.B. (Education and Science, 2013)
  Інноваційна діяльність підприємства – це процес здійснення змін (інновацій), що укладається в перетворенні науково-технічних ідей у результат, що має практичне застосування. У повному обсязі інноваційна діяльність підприємства ...
 • ФОРМИ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ВЗАЄМОДІЙ НА РИНКУ ІНФОКОМУНІКАЦІЙ УКРАЇНИ 

  Бобровнича, Н.С.; Бобровничая, Н.С.; Bobrovnicha, N.S.; Євсюков, В.А.; Евсюков, В.А.; Yevsiukov, V.A. (Nauka i studia, 2016)
  Інфокомунікаційний сектор національної економіки займає особливе місце в сучасному ринковому господарстві, оскільки його розвиток безпосередньо в останні десятиліття впливає на зміни виробництва у традиційних галузях ...

View more