DSpace is a digital service that collects, preserves, and distributes digital material. Repositories are important tools for preserving an organization's legacy; they facilitate digital preservation and scholarly communication.

 • ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ЩОДО ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОГО ОПЕРАТОРА 

  Захарченко, Л.А.; Захарченко, Л.А.; Zakharchenko, L.A.; Нестеровська, Н.О.; Нестеровская, Н.О.; Nesterovska, N.O. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2014)
  Висвітлено поняття ефективності як економічної категорії в різних сферах діяльності та у телекомунікаційному просторі. Розглянуті теоретико-методичні підходи щодо оцінки ефективності діяльності телекомунікаційного оператора ...
 • ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ПІДХОДІВ «ХМАРНИХ» ТЕХНОЛОГІЙ В БАНКІВСЬКІЙ СФЕРІ 

  Лісогор, І.В.; Лесогор, И.В.; Lisohor, I.V.; Захарченко, Л.А.; Захарченко, Л.А.; Zakharchenko, L.A. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2014)
  В умовах інтеграції банківської системи України до світового економічного простору конкурентоспроможність банків багато в чому залежить від їх бажання та можливості переходити від застосування традиційних механізмів і ...
 • СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 

  Ісайко, Т.А.; Исайко, Т.А.; Isayko, T.A.; Жуковська, Л.Е.; Жуковская, Л.Э.; Zhukovska, L.E. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2014)
  Оценка работы может использоваться как один из методов контроля за работой персонала с целью поддержания установленных стандартов работы.
 • АНАЛІЗ РОЗВИТКУ ТА ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РЕКЛАМИ 

  Ісайко, Т.А.; Исайко, Т.А.; Isayko, T.A.; Жуковська, Л.Е.; Жуковская, Л.Э.; Zhukovska, L.E. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2014)
  Сучасна реклама складна, багатогранна тема і актуальна у наш час. Вона мобілізувала величезні матеріальні і інтелектуальні ресурси. Тому доречно поміркувати, наскільки вона потрібна і що дає суспільству, економіці, державі.
 • ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ АКТИВИ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІКИ 

  Грицуленко, С.І.; Грицуленко, С.И.; Griculenko, S.I.; Булат, Г.; Булат, Г.; Bulat, G. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2014)
  У доповіді позначено місце інтелектуальних активів в постіндустріальній моделі розвитку, проаналізовано їх особливості в умовах формування економіки знань.

View more