DSpace is a digital service that collects, preserves, and distributes digital material. Repositories are important tools for preserving an organization's legacy; they facilitate digital preservation and scholarly communication.

 • ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ В УМОВАХ ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ 

  Грицуленко, С.І.; Грицуленко, С.И.; Griculenko, S.I.; Ащі, Н.; Ащи, Н.; Ashchi, N. (2014)
  У доповіді позначено місце людського капіталу в інноваційній економіці, проаналізовано його сутність та окремі напрями створення і збереження.
 • ГЛОБАЛИЗАЦИЯ КАК ОБЪЕКТИВНАЯ И ОПРЕДЕЛЯЮЩАЯ ТЕНДЕНЦИЯ В РАЗВИТИИ МИРОВОГО ХОЗЯЙСТВА 

  Вдовиченко, А.М.; Вдовиченко, А.Н.; Vdovychenko, A.M. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2014)
  Одной из наиболее важных и очевидных реальностей развития современной мировой системы является ее глобальный характер, когда ни один процесс в обществе не может рассматриваться сам по себе, отдельно от других, затрагивая ...
 • ПОСТРОЕНИЕ НА ПРОЕКТНОЙ ОСНОВЕ МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

  Буріменко, Ю.І.; Бурименко, Ю.И.; Burimenko, Yu.I.; Бузиновський, Б.П.; Бузиновский, Б.П.; Buzynovskyi, B.P.; Вороная, Н.Ю.; Ворона, Н.Ю.; Vorona, N.Yu. (Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт», 2003)
  Центральной проблемой для любой социально-экономической системы является проблема достижения устойчивого экономического роста и на его основе обеспечение устойчивого роста благосостояния её граждан. Следует отметить, что ...
 • ТАРИФОУТВОРЕННЯ В СФЕРІ ПОСЛУГ МОБІЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ НОВОГО ПОКОЛІННЯ 

  Князєва, Н.О.; Князева, Н.А.; Knyazeva, N.O.; Галан, Л.В.; Галан, Л.В.; Galan, L.V. (Одеський національний морський університет, 2009)
  Запропоновано методичний підхід до розрахунку тарифів на послуги мобільного зв’язку нового покоління, який використовує формулу «витрати+». Собівартість послуг розраховується в межах кожної групи послуг, для якої визначаються ...
 • НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІЙ СФЕРІ 

  Орлов, В.М.; Орлов, В.Н.; Orlov, V.M.; Яцкевич, І.В.; Яцкевич, И.В.; Yatskevych, I.V.; Ковальчук, О.Г.; Ковальчук, О.Г.; Kovalchuk, O.G. (Одеський національний морський університет, 2009)
  Розглянуто значущість і завдання бізнес-інкубатора та його вплив на розвиток малого підприємництва в телекомунікаційній сфері. Обґрунтовано створювання бізнес-інкубаторів на регіональному рівні як одного з напрямків розвитку ...

View more