DSpace is a digital service that collects, preserves, and distributes digital material. Repositories are important tools for preserving an organization's legacy; they facilitate digital preservation and scholarly communication.

 • НЕОБХІДНІСТЬ ПОРТФЕЛЬНОГО АНАЛІЗУ ДЛЯ РОЗРОБКИ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА 

  Ісайко, Т.А.; Исайко, Т.А.; Isayko, T.A.; Гінкул, М.Ю.; Гинкул, М.Ю.; Ginkul, M.Yu. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2016)
  Управління підприємством в сучасних умовах вимагає виконання переліку умов, які диктує ринок. Успішність роботи підприємства залежить від вибору та створення стратегії розвитку підприємства. Сучасні умови потребують зміни ...
 • ЗНАЧИМІСТЬ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ДЛЯ УСПІХУ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЙ 

  Ісайко, Т.А.; Исайко, Т.А.; Isayko, T.A.; Волкович, Ю.В.; Волкович, Ю.В.; Volkovich, Yu.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2016)
  Для успішної реалізації стратегії управління культурою мають велике значення методи впровадження, сувора узгодженість організаційної культури - це сприяє загальному успіху організації. Всі сфери діяльності організації ...
 • ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В БАНКІВСЬКІЙ СФЕРІ УКРАЇНИ 

  Кузнєцова, М.А.; Кузнецова, М.А.; Kuznetsova, M.A.; Токар, В.В.; Токар, В.В.; Tokar, V.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2016)
  Основними світовими трендами в розвитку банківських інновацій є тісний взаємозв'язок банку з клієнтом, інтеграція банку в ІТ сектор, взаємодія банків з соціальними мережами і залучення новітніх технологій. Протягом довгого ...
 • ІТ-АУТСОРСИНГ В УКРАЇНІ 

  Кузнєцова, М.А.; Кузнецова, М.А.; Kuznetsova, M.A.; Тесленко, В.П.; Тесленко, В.П.; Teslenko, V.P. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2016)
  ІТ-аутсорсинг, тобто аутсорсинг інформаційних технологій, охоплює велику кількість сфер, зокрема: розробку різних видів програмного забезпечення; обслуговування технічних і програмних засобів; управління інформаційними системами, ...
 • СУЩНОСТЬ КОУЧИНГА И ЕГО РОЛЬ В ФОРМИРОВАНИИ ОБУЧАЮЩЕЙСЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

  Кузнецова, М.А.; Кузнєцова, М.А.; Kuznetsova, M.A.; Десова, М.А.; Десова, М.А.; Desova, M.A. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2016)
  В современных условиях развития общества, характеризуемых на мировом уровне процессом становления информационного этапа его развития, происходит существенное усиление конкурентной борьбы. Конкуренция сегодня охватывает не ...

View more