DSpace is a digital service that collects, preserves, and distributes digital material. Repositories are important tools for preserving an organization's legacy; they facilitate digital preservation and scholarly communication.

 • ДОСЛІДЖЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК СИГНАЛЬНОГО ТРАФІКУ МЕРЕЖІ IMS 

  Стрелковська, І.В.; Стрелковская, И.В.; Strelkovska, I.V.; Анісімов, В.О.; Анисимов, В.О.; Anisimov, V.O. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
  Вирішена задача розрахунку характеристик якості сигнального навантаження мережі IMS за допомогою вузлового тензорного методу. Отримані значення характеристик якості у функціональних об’єктах (I-CSCF, P-CSCF, S-CSCF, MGCF ...
 • ДОСЛІДЖЕННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ ЗАХИСТУ КОРПОРАТИВНИХ МЕРЕЖ 

  Стефанов, Л.З.; Стефанов, Л.З.; Stefanov, L.Z.; Флейта, Ю.В.; Флейта, Ю.В.; Fleita, Yu.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
  Робота присвячена дослідженню методів захисту інформаційної мережі підприємства. У цій роботі розглянуто актуальні загрози для інформаційної безпеки підприємства та методи їх вирішення за допомогою існуючих категорій захисту ...
 • ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ VoLTE 

  Смірнова, О.О.; Смирнова, О.О.; Smirnova, O.O.; Шерепа, І.В.; Шерепа, И.В.; Sherepa, I.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
  Робота присвячена описанню принципу роботи технології VoLTE. Розглядаються актуальність і перспективи розвитку даної технології, її переваги та принцип роботи з боку клієнта.
 • ANALYSIS OF DESIGN FEATURES OF SCS ON OBJECTS WITH HARDEST ENVIRONMENTAL CONDITIONS 

  Сілкін, П.О.; Силкин, П.О.; Silkin, P.O.; Царьов, Р.Ю.; Царёв, Р.Ю.; Tsaryov, R.Yu. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
  The report is devoted to the analysis of design features of structured cabling systems on objects with hardest environmental conditions and suggestions for its modifications, which may lead to increasing of the system ...
 • ПІДВИЩЕННЯ БЕЗПЕКИ РОБОТИ КОРИСТУВАЧІВ ІНФОРМАЦІЙНОЇ МЕРЕЖІ КОРПОРАТИВНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

  Сергєєв, М.О.; Сергеев, М.О.; Serhieiev, М.О.; Бубенцова, Л.В.; Бубенцова, Л.В.; Bubentsova, L.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
  Розглядаються проблеми безпеки корпоративних мереж сучасних підприємств, на прикладі існуючого підприємства ТОВ «Укрмет». Описується можливість підвищення безпеки роботи, користувачів корпоративного підприємства, впровадження ...

Просмотреть больше