DSpace is a digital service that collects, preserves, and distributes digital material. Repositories are important tools for preserving an organization's legacy; they facilitate digital preservation and scholarly communication.

 • ПЕРЕОРІЄНТАЦІЯ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА НА СТАЛИЙ ТИП РОЗВИТКУ 

  Князєва, О.А.; Князева, Е.А.; Knyazeva, O.A.; Дойсан-Коровьонкова, Н.В.; Дойсан-Коровенкова, Н.В.; Doysan-Korovenkova, N.V. (Державний університет телекомунікацій, 2015)
  Проаналізовано сучасний стан розвитку сфери зв’язку та інформатизації та обґрунтовано необхідність переорієнтації телекомунікаційних підприємств на новий тип розвитку. Наведено характеристики сталого типу розвитку та можливі ...
 • СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ СУТИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

  Князєва, О.А.; Князева, Е.А.; Knyazeva, O.A.; Січняк, О.О.; Сечняк, А.А.; Sechnyak, О.О. (Одеський національний політехнічний університет, 2014)
  У статті вивчається питання економічної безпеки підприємства, сучасного її теоретичного розуміння та практичної ролі в управлінні підприємством. Розглянуті основні точки зору та визначення поняття економічної безпеки ...
 • МОДЕЛЬ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ МІЖ ФІНАНСОВИМ КОНТРОЛІНГОМ ТА ІНВЕСТУВАННЯМ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ 

  Князєва, О.А.; Князева, Е.А.; Knyazeva, O.A.; Мелих, О.В.; Мелих, О.В.; Melykh, O.V. (Інститут суспільної трансформації, 2014)
  У статті досліджено взаємозв’язок між процесом оцінки інвестиційних проектів та фінансовим контролінгом у діяльності підприємства. Проаналізовано процес прийняття інвестиційних рішень. Запропоновано комплексний підхід до ...
 • ОЦЕНКА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

  Князєва, О.А.; Князева, Е.А.; Knyazeva, O.A.; Дойсан, Н.В.; Дойсан, Н.В.; Doysan, N.V. (Інститут суспільної трансформації, 2013)
  В современных условиях актуализируется необходимость обеспечения устойчивого развития национальной экономики, сфер экономической деятельности и конкретных предприятий, в частности отрасли связи как одного из ведущих и ...
 • ОЦІНКА ЕФЕКТУ ВІД ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ ПІДПРИЄМСТВА ЗВ’ЯЗКУ НА МІКРО- ТА МАКРОЕКОНОМІЧНОМУ РІВНЯХ 

  Князєва, О.А.; Князева, Е.А.; Knyazeva, O.A.; Петрашевська, А.Д.; Петрашевская, А.Д.; Petrashevska, A.D.; Дем'янчук, М.А.; Демьянчук, М.А.; Demianchuk, М.А. (Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Григорія Сковороди, 2013)
  Розглянуто види ефектів від інноваційної діяльності та їх взаємозв’язок. Представлено теоретичне обґрунтування розрахунку сумарного ефекту від реалізації інноваційного проекту. Рассмотрены виды эффектов от инновационной ...

Просмотреть больше