DSpace is a digital service that collects, preserves, and distributes digital material. Repositories are important tools for preserving an organization's legacy; they facilitate digital preservation and scholarly communication.

 • ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ СТРУКТУРИ РИЗИКІВ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

  Гранатуров, В.М.; Гранатуров, В.М.; Granaturov, V.M.; Лаврів, В.В.; Лаврив, В.В.; Lavriv, V.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2016)
  Сучасний постіндустріальний етап розвитку суспільства відрізняється формуванням глобальної цивілізації, однією з головних рис якої є те, що вона сприяє подальшій інтернаціоналізації виробництва і капіталу. В цих умовах ...
 • ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГА В УСЛОВИЯХ ИНФОРМАТИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА 

  Кульчицкая, М.К.; Кульчицька, М.К.; Kulchytska, M.K.; Дели, М.С.; Делі, М.С.; Deli, M.S. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2016)
  В современных условиях крупные и мелкие предприятия сталкиваются с проблемой усиления рыночной конкуренции и необходимости поиска новых инструментов продвижения производимой продукции или предоставляемых услуг. Информатизация ...
 • АНАЛІЗ СТАНУ РИНКУ ЗВ’ЯЗКУ УКРАЇНИ 

  Князєва, О.А.; Князева, Е.А.; Knyazeva, O.A.; Федоза, Г.А.; Федоза, Г.А.; Fedoza, G.A. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2016)
  Входження економіки України в міжнародну систему ринкового господарства вимагає підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств зв’язку на світовому ринку, а аналіз діяльності є необхідною складовою системи ...
 • АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ «ОЩАДБАНКУ» 

  Князєва, О.А.; Князева, Е.А.; Knyazeva, O.A.; Казакова, О.І.; Казакова, О.И.; Kazakova, O.I. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2016)
  Фінансова стійкість характеризується неоднозначністю діяльності організації. Її слід розуміти як здатність нарощувати досягнутий рівень ділової активності і ефективності бізнесу, гарантуючи при цьому платоспроможність, ...
 • ДВОЇСТА ПРИРОДА ФІНАНСОМІКИ 

  Зернова, С.П.; Зернова, С.П.; Zernova, S.P.; Книш, І.В.; Книш, И.В.; Knish, I.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2016)
  Розвиток глобалізаційних процесів в житті суспільства, в першу чергу, в економіці, привело до значного зростання ролі фінансового фактору в усіх сферах господарської діяльності як на світовому, так і національних рівнях. ...

View more