DSpace is a digital service that collects, preserves, and distributes digital material. Repositories are important tools for preserving an organization's legacy; they facilitate digital preservation and scholarly communication.

 • СУЧАСНІ СКЛАДОВІ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ 

  Князєва, О.А.; Князева, Е.А.; Knyazeva, O.A.; Кривцова, О.Б.; Кривцова, О.Б.; Kryvtsova, O.B. (Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій, 2016)
  У статті розглянуто існуючи підходи до трактування терміну «людський капітал» та наведено власне бачення цього терміну. Доведена необхідність уведення до переліку складових людського капіталу емоційного чиннику. Запропоновано ...
 • СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ПОШТОВОГО ЗВ’ЯЗКУ УКРАЇНИ 

  Князєва, О.А.; Князева, Е.А.; Knyazeva, O.A. (Національна академія управління, 2016)
  У статті проведено критичний аналіз підходів до формування стратегічних напрямків розвитку поштового зв’язку. Доведено необхідність розробки стратегічних напрямків розвитку поштового зв’язку у відповідності до векторів ...
 • РОЗВИТОК ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ ЯК ЧИННИК ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

  Князєва, О.А.; Князева, Е.А.; Knyazeva, O.A.; Булат, А.Б.; Булат, А.Б.; Bulat, A.B. (Державний університет телекомунікацій, 2016)
  Наведено особливості розвитку людського капіталу в умовах функціонування сучасної економіки. Обґрунтовано необхідність формування відповідного мотиваційного середовища для розвитку людського капіталу як чинника підвищення ...
 • ПРОБЛЕМИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 

  Князєва, О.А.; Князєва, Е.А.; Knyazeva, O.A.; Дем’янчук, М.А.; Демянчук, М.А.; Demyanchuk, М.А. (Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди, 2015)
  Предметом дослідження є сукупність теоретико-практичних проблем, які запобігають сталому розвитку підприємств в умовах глобалізаційних перетворень. Мета роботи – визначення передумов сталого розвитку підприємств, їх мотивів ...
 • ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА НА РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ DEVELOPMENT PLANNING OF THE ENTERPRISE IN THE MARKET OF FINANCIAL SERVICES 

  Князєва, О.А.; Князева, Е.А.; Knyazeva, O.A.; Сергєєва, О.С.; Сергеева, Е.С.; Serheeva, O.S.; Літітанскас, І.Ю.; Лититанскас, И.Ю.; Lіtіtanskas, I.Yu. (Ужгородський національний університет, 2015)
  Обґрунтовано необхідність планування розвитку Українського державного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта» на ринку фінансових послуг. З огляду на зазначене, потребують поглибленого розгляду теорії та практики розвитку ...

Просмотреть больше