DSpace is a digital service that collects, preserves, and distributes digital material. Repositories are important tools for preserving an organization's legacy; they facilitate digital preservation and scholarly communication.

 • ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ ОЦІНКИ ЯКОСТІ НАДАННЯ ПОСЛУГ VoIP 

  Климач, М.М.; Климач, М.М.; Klymach, М.М.; Шерепа, І.В.; Шерепа, И.В.; Sherepa, I.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2015)
  Розглядаються суб'єктивні і об'єктивні методи оцінки якості VoIP. Досліджується метод обчислення MOS використовуючи штучну нейронну мережу. Вирішується завдання обчислення MOS використовуючи тільки показники QoS мережі.
 • SMARTLIGHTING SYSTEM 

  Карюхина, В.С.; Карюхина, В.С.; Kariukhyna, V.S.; Сіменс, Е.; Сименс, Э.; Siemens, E.; Каптур, В.А.; Каптур, В.А.; Kaptur, V.A. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2015)
  SmartLighting is the system of street lighting target for economical consumption of the necessary power. In the article the following issues are represented: practical necessity for development of SmartLighting system, ...
 • МЕТОДИКА ВЫБОРА СИСТЕМ ФИЛЬТРАЦИИ КОНТЕНТА 

  Доброва, О.А.; Доброва, О.А.; Dobrova, O.A.; Царьов, Р.Ю.; Царёв, Р.Ю.; Tsaryov, R.Yu. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2015)
  Работа посвящена вопросам защиты пользователей сети Интернет от потенциально опасного контента, анализируются возможные угрозы и предлагается методика выбора системы фильтрации контента для защиты от этих угроз.
 • СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ ПОСЛУГ МЕРЕЖ ЗВ’ЯЗКУ 

  Дмитрієв, П.В.; Дмитриев, П.В.; Dmytriiev, P.V.; Царьов, Р.Ю.; Царёв, Р.Ю.; Tsaryov, R.Yu. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2015)
  В роботі аналізується необхідність застосування систем моніторингу якості послуг зв’язку.
 • АНАЛІЗ ВАРІАНТІВ ПОБУДОВИ БЕЗПРОВОДОВОЇ МЕРЕЖІ НА ОСНОВІ СТАНДАРТУ IEEE 802.11 

  Горобець, О.Ю.; Горобец, О.Ю.; Horobets, O.Yu.; Шмельова, Т.Р.; Шмелёва, Т.Р.; Shmeleva, T.R. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2015)
  В даній роботі проаналізовано варіанти побудови безпроводової мережі на основі стандарту IEEE 802.11 та наведена статистика використання топологій мережі. Зазначено дії, які необхідно зробити при проведенні радіообстеження ...

Просмотреть больше