DSpace is a digital service that collects, preserves, and distributes digital material. Repositories are important tools for preserving an organization's legacy; they facilitate digital preservation and scholarly communication.

 • ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ VoLTE 

  Смірнова, О.О.; Смирнова, О.О.; Smirnova, O.O.; Шерепа, І.В.; Шерепа, И.В.; Sherepa, I.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
  Робота присвячена описанню принципу роботи технології VoLTE. Розглядаються актуальність і перспективи розвитку даної технології, її переваги та принцип роботи з боку клієнта.
 • ANALYSIS OF DESIGN FEATURES OF SCS ON OBJECTS WITH HARDEST ENVIRONMENTAL CONDITIONS 

  Сілкін, П.О.; Силкин, П.О.; Silkin, P.O.; Царьов, Р.Ю.; Царёв, Р.Ю.; Tsaryov, R.Yu. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
  The report is devoted to the analysis of design features of structured cabling systems on objects with hardest environmental conditions and suggestions for its modifications, which may lead to increasing of the system ...
 • ПІДВИЩЕННЯ БЕЗПЕКИ РОБОТИ КОРИСТУВАЧІВ ІНФОРМАЦІЙНОЇ МЕРЕЖІ КОРПОРАТИВНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

  Сергєєв, М.О.; Сергеев, М.О.; Serhieiev, М.О.; Бубенцова, Л.В.; Бубенцова, Л.В.; Bubentsova, L.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
  Розглядаються проблеми безпеки корпоративних мереж сучасних підприємств, на прикладі існуючого підприємства ТОВ «Укрмет». Описується можливість підвищення безпеки роботи, користувачів корпоративного підприємства, впровадження ...
 • АНАЛІЗ ІНТЕНСИВНОСТІ ТСР ТРАФІКУ ДОДАТКІВ В КАНАЛІ WI-FI МЕРЕЖІ 

  Себастіао, А.В.Ф.; Себастиао, А.В.Ф.; Sebastiao, A.V.F.; Струкало, М.І.; Струкало, М.И.; Strukalo, M.I.; Горелік, С.М.; Горелик, С.М.; Horelik, S.M. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
  Сформовано критерій оцінки інтенсивності ТСР/ІР трафіку додатків в каналі взаємодіючих Wi-Fi систем. Виконано аналіз обсягів службової інформації протоколів при установлені й завершені ТСР з’єднання та надійній передачі ...
 • АНАЛІЗ ВАРІАНТІВ ПОБУДОВИ СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ ДОСТУПУ ПІДПРИЄМСТВА 

  Свистун, О.В.; Свистун, О.В.; Svystun, O.V.; Лаврека, К.Д.; Лаврека, К.Д.; Lavreka, K.D. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
  У роботі аналізуються процес вибору варіантів побудови системи контролю доступу підприємства, пропонується спосіб об’єктивного вибору системи відповідно до вимог замовника.

View more